Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ακρίτας κάστρον έχτιζεν

ΚιμιγιάνΚιμιγιάν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κουρτίδης, Γιάννης Τσανασίδης


Ακρίτας κάστρον έχτιζεν,
Ακρίτας περιβόλι
Σ’ έναν ομάλ’, σ’ έναν λιβάδ’,
σ’ έναν ’πιδέξι͜ον τόπον

Όσα του κόσμου τα φυτά,
εκεί φέρ’ και φυτεύει
Κι όσα του κόσμου τ’ αμπέλια,
εκεί φέρ’ κι αμπελώνει

Όσα του κόσμου τα νερά,
εκεί φέρ’ κι αυλακώνει
Όσα του κόσμου τα πουλιά,
εκεί πάν’ και φωλιάζ’νε

Πάντα ’κελάηδ’ναν κι έλεγαν:
«Πολλά θα ζει Ακρίτας!»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
’κελάηδ’ναν(εκελάηδ’ναν) κελαηδούσαν
ομάλ’ομαλό, ευθεία, πεδιάδα
όσαόσες φορές
’πιδέξι͜ον(επιδέξι͜ον) κατάλληλο, αρμόζων
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
φέρ’φέρνω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr