Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Ραχ̌ι͜ά μη πρασινίζετεν

Θα αρχινώ τα παλαιάΘα αρχινώ τα παλαιά

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης


Ραχ̌ι͜ά μη πρασινίζετεν
ούσνα ’κ’ έρ’ται τ’ αρνόπο μ’
Ας είστεν κι εσείν έρημα
αρ’ άμον το καρδόπο μ’

Ραχ̌ι͜ά μη πρασινίζετεν,
ποτάμι͜α μη βοάτε
Θα έρ’ται το μικρόν τ’ αρνί μ’
αρ’ απ’ εσάς φοάται

Ραχ̌όπα πρασινίζετεν
ο κόσμον να ζελεύ’ σας
Ο χ̌ειμωγκόντς ’κ’ εντρέπεται
χ̌ι͜ονίζ’ και καπατεύ’ σας

Να ποδεδίζω τον παρχάρ’
και τα ψηλά τ’ ελάτι͜α
Εμέν κι εσέν πως έκρυφταν
ας ση κοσμί’ τ’ ομμάτι͜α!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
είστενείστε
έκρυφτανέκρυβαν
ελάτι͜αέλατα
έρ’ταιέρχεται
εσείνεσείς
ζελεύ’ζηλεύω/ει
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καπατεύ’σκεπάζει, καλύπτει, κλείνει κπ/κτ σε κτ kapatmak
καρδόποκαρδούλα
κοσμί’κόσμου
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
ομμάτι͜αμάτια
ούσναμέχρι που, έως ότου
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ραχ̌όπαραχούλες, βουνά
φοάταιφοβάται
χ̌ειμωγκόντςχειμώνας
χ̌ι͜ονίζ’χιονίζει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8059 | Albums/Singles: 1244 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr