Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Γράμμαν γράφτω και στείλω σε

Θα αρχινώ τα παλαιάΘα αρχινώ τα παλαιά

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης


Γράμμαν γράφτω και στείλω σε,
ας σο καρδόπο μ’ αίμαν
Εσύ κόψον και στείλον με
τη σπαρελί’ σ’ το δέμαν

Όντες φορεί και -ν- αναλλάζ’
και πάει σην εκκλησίαν
να ποδεδίζω ντο ευτάει
την γονατοκλισίαν

Πολλά ραχ̌ι͜ά χωρίζ’νε μας
και ’κ’ έχ’νε τελεσίαν
Τα γράμματα χαΐρ’ ’κ’ ευτάν’,
πουλί μ’, σην μαναχ̌ίαν

Πουλόπο μ’, έπαρ’ το μαχ̌αίρ’
έλα, σ̌κίσον και τέρεν
τ’ έρημον το καρδόπο μου,
άψιμον πώς επέρεν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναλλάζ’φοράει τα καλά/γιορτινά ρούχα
άψιμονφωτιά
γονατοκλισίανγονυκλισία
έπαρ’πάρε (προστ.)
επέρενπήρε
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
έχ’νεέχουνε
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κόψονκόψε (προστ.)
μαναχ̌ίανμοναξιά
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
όντεςόταν
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλόποπουλάκι
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σ̌κίσονσκίσε (προστ.)
σπαρελί’σπαρελιού (βλ.σπαρέλιν) spalliera
στείλονστείλε (προστ.)
τελεσίαντέλος, τελειωμό
τέρενκοίταξε (προστ.)
χαΐρ’καλοσύνη, εύνοια, χρησιμότητα hayır/ḫayr
χωρίζ’νεχωρίζουν, ξεδιαλέγουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr