Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αΐκον εμορφάδαν

Αΐκον εμορφάδανΑΐκον εμορφάδαν

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Γιώργος Ιακωβίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιακωβίδης, Φόρης Απατσίδης


Τα πολιτείας ’κ’ έβγαλαν
αΐκον εμορφάδαν
Κι εξέγκεν ατο το Κιλκίς
σε όλεν την Ελλάδαν

♫

Να κείται, ψ̌η μ’, ποίος ’κι θέλ’
απέσ’ σ’ αΐκα κάλλι͜α;
Έναν περβόλ’ τραντάφυλλα
να έχ’νε σε -ν- εγκάλι͜α

Τα πολιτείας ’κ’ έβγαλαν
αΐκον εμορφάδαν
Κι εξέγκεν ατο το Κιλκίς
σε όλεν την Ελλάδαν

Εδέβεν τα τραντάφυλλα
ατό η εμορφία σ’,
κι ίλιαμ τα σκουντουλίγματα
ντο έχ’νε ατά τα ψ̌ήα σ’

Τα πολιτείας ’κ’ έβγαλαν
αΐκον εμορφάδαν
Κι εξέγκεν ατο το Κιλκίς
σε όλεν την Ελλάδαν

Απρίλ’ τσ̌ιτσ̌έκ’ θα έχω σε -ν,
εγκάλια μ’ θα κρατώ σε -ν
Με τα γλυκοφιλέματα
και με το «αγαπώ σε» -ν

Τα πολιτείας ’κ’ έβγαλαν
αΐκον εμορφάδαν
Κι εξέγκεν ατο το Κιλκίς
σε όλεν την Ελλάδαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκατέτοια/ες
αΐκοντέτοιο/α
απέσ’μέσα
ατάαυτά
γλυκοφιλέματαγλυκά φιλιά
εγκάλι͜ααγκαλιά
εγκάλιααγκαλιά
εδέβενπήγε, διάβηκε, διέσχισε, ξεπέρασεδιαβαίνω
εμορφάδανομορφιά
εμορφίαομορφιά
εξέγκενέβγαλε
έχ’νεέχουνε
ίλιαμπροπαντώς, ιδιαίτερα, ειδικάilla/illā
’κ’δενουκί<οὐχί
κάλλι͜ακάλλη
κείταικείτεται, ξαπλώνει
’κιδενουκί<οὐχί
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
τσ̌ιτσ̌έκ’λουλούδιçiçek
ψ̌ηψυχή
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr