Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Και ντ’ έπαθες μικρόν αρνί μ’

Θα αρχινώ τα παλαιάΘα αρχινώ τα παλαιά

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης


Και ντ’ έπαθες, μικρόν αρνί μ’,
και κορδυλι͜άεις τ’ οφρύδι σ’;
Εγώ πασ̌κείμ’ ντ’ εσκότωσα
την μάνα σ’ γιά τον κύρη σ’;

Ο ουρανόν αστράφτ’ βροντά
και ρούζ’ τα γιουλντουρούμι͜α
Το κιφάλι μ’ ετσάκωσα
σ’ εσά τα καλντουρούμι͜α

Να έμ’νε εκείνο το χορτάρ’
ντ’ εφύτρωνεν σην αύλια σ’
και όλιον τον καλόν τον καιρόν
εκοιμούμ’ σην εγκάλια σ’

Μικρίκον τσ̌ουβαχούρτασιν
τα μαλλόπα σ’ δελιάουν
Όντες τερώ σον πρόσωπο σ’
τ’ ομμάτι͜α μ’ χαντυλλιάουν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιάείτε, ή ya/yā
γιουλντουρούμι͜ακεραυνοί yıldırım
δελιάουνπεριπλέκονται, μπερδεύονται, σκοντάφτουν θηλιάζω<θῆλυς
εγκάλιααγκαλιά
εκοιμούμ’κοιμόμουν
έμ’νεήμουν
εσάδικά σου/σας
ετσάκωσαέσπασα
εφύτρωνενφύτρωνε
καλντουρούμι͜αλιθόστρωτοι δρόμοι kaldırım
κιφάλικεφάλι
κορδυλι͜άειςκάνεις κόμπο, περιπλέκεις, μτφ. συνοφρυώνεσαι (μπλέκεις τα φρύδια σου)
μαλλόπαμαλλάκια
μικρίκονμικρούλης/α/ικο
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και) πᾶς καί ἔνι
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
τερώκοιτώ
τσ̌ουβαχούρτασινπολύτιμος λίθος, διαμάντι cevahir/cevāhir + taş

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr