Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πού είναι τα νεότητα;

Τσακώνω και πληρώνω/Πού είναι τα νεότητα;Τσακώνω και πληρώνω/Πού είναι τα νεότητα;

Στιχουργοί: Γιώργος Ακριτίδης

Συνθέτες: Κωστίκας Κωνσταντινίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ακριτίδης, Κωστίκας Κωνσταντινίδης


Πού είναι τα νεότητα;
Πού είναι τ’ εμορφάδας;
Τα έμορφα τα κορτσόπα,
τα νόστιμα τ’ εγκάλι͜ας

Αγκάλι͜ας και φιλέματα
γέλ’τα και μασχαρείας
Εμάευα τα κορτσόπα
και έκλεβα καρδίας

Πού είναι τα νεότητα,
τα παλαλά ντ’ εποίν’να;
Τα έμορφα τα κορτσόπα
αγκαλι͜άσκουμ’νε κι εφίλ’να

Τα νεότητα μίαν είν’,
έρχουνταν και δι͜αβαίν’νε
Καμίαν ’κι ανασπάλκουνταν
(κι) όνειρα -ν- απομέν’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγκαλι͜άσκουμ’νεαγκάλιαζα
ανασπάλκουντανξεχνιούνται
απομέν’νεαπομένουν
γέλ’ταγέλια
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
εγκάλι͜ας(γεν. εν.) αγκαλιάς, (ον./αιτ. πληθ.) αγκαλιές
είν’είναι (για πληθ.)
εμάευαμάγευα
έμορφαόμορφα
εμορφάδας(ον. πληθ.) ομορφιές ή (γεν. ενικ.) ομορφιάς
εποίν’ναέκανα, έφτιαχνα ποιέω-ῶ
έρχουντανέρχονται
εφίλ’ναφιλούσα
καμίανποτέ
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
μασχαρείαςαστεία, αστεϊσμοί maskara/masḫara
μίανμια φορά
νεότητανιότη, νιάτα
παλαλάτρελά, τρέλες
φιλέματαφιλιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr