Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πουλί μ’, τ’ ομμάτι͜α σ’ μαύρα είν’

Θα αρχινώ τα παλαιάΘα αρχινώ τα παλαιά

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης


Πουλί μ’, τ’ ομμάτι͜α σ’ μαύρα είν’,
μαύρα κι άμον σταφύλια
Φίλεμαν ’κι χορτάεται
ατού σ’ εσά τα χ̌είλια

Πουλί μ’, τ’ ομμάτι͜α σ’ τ’ έμορφα
εγώ πολλά λιγούμαι
Αρ’ θέλω να φιλώ ατα
ας σον Θεόν φογούμαι

Πουλί μ’, απέσ’ σην αύλι͜α σου
εγώ εσυμποδία
Ερρούξα εέμ’νε κουρατάν
και σο γιατρόν ’κ’ επήα

Πουλί μ’, απέσ’ στο καρδόπο σ’
αρ’ έ͜εις μαύρον ελαίαν
Εκειαπέσ’ θα κονεύω εγώ
αρνόπο μ’, τη φωλέα μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατααυτά
ατούεκεί
αύλι͜ααυλή
έ͜ειςέχεις
εέμ’νεέγινα
είν’είναι (για πληθ.)
εκειαπέσ’εκεί μέσα
ελαίανελιά
έμορφαόμορφα
ερρούξαέπεσα
εσάδικά σου/σας
εσυμποδίασκόνταψα, πεδικλώθηκα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
κονεύωεγκαθίσταμαι, φωλιάζω, προσγειώνομαι (επί πτηνών) konmak
κουρατάνσακάτης, καταπονημένος kurada/ḳurāḍa
λιγούμαιεπιθυμώ κτ σφοδρά, χάνω τις αισθήσεις μου, λιποθυμώ
ομμάτι͜αμάτια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
φίλεμανφιλί
φογούμαιφοβάμαι
φωλέαφωλιά
χορτάεταιχορταίνεται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr