Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αχπάσκουμαι και σο στρατόν

Αχπάσκουμαι και σον στρατόν/ΤρομαχτόνΑχπάσκουμαι και σον στρατόν/Τρομαχτόν

Στιχουργοί: Γιωργούλης Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Σωτήρης Πρίτσης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Παπαδόπουλος, Χρήστος Παπαδόπουλος


Αχπάσκουμαι και σο στρατόν
την κάλη μου θ’ αφήνω
Το τελευταίον το ποτήρ’
σην υείαν ατ’ς θα πίνω

Αχπάσκουμαι και σο στρατόν
ο πόνον ρούζ’ απάν’ ι-μ’
Οι φίλ’ θα παρεβγάλ’νε με,
έλα κι εσύ σο γιάνι μ’

Αχπάσκουμαι και σο στρατόν,
έβγα σο παραθύρι σ’
Ποίσον και δος με την ευχ̌ή σ’
και κούντσον το μαντίλι σ’

Αχπάσκουμαι και σο στρατόν
μακρά ας εσέν θα είμαι
Πάντα θα έχω σε σο νου μ’,
σο κρεβάτ’ ντο θα κείμαι

Τίκια, τίκια, παιδία!
Έκιτι, ν’ αηλί πη ’κ’ ευρέθεν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απάν’πάνω
ατ’ςαυτής, της
αχπάσκουμαιφεύγω, αναχωρώ, κινώ για
γιάνιπλάι, πλευρό yan
δοςδώσε
έβγαβγες (προστ.)
έκιτιέκφραση αναπόλησης που υποδηλώνει νοσταλγία για κάτι παρελθοντικό hey gidi
ευρέθενβρέθηκε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάληη αγαπητή σύζυγος, η σύζυγος
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κούντσονκούνησε (προστ.)
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
παιδίαπαιδιά
παρεβγάλ’νεξεπροβοδίσουν
πηπου
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
τίκιαστητά dik
υείανυγεία
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr