Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τον χρόνον μίαν ’κι γελώ

Καρδίας ανοιγάρ’Καρδίας ανοιγάρ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό, Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κώστας Σιαμίδης, Σωκράτης Κυψελίδης


Τον χρόνον μίαν ’κι γελώ
πυκνά -ν- αναστενάζω
’Κ’ επόρεσα ο άχαρον
το γέλος να χορτάζω

Το χρόνον μίαν ’κι γέλω
νύχταν ημέραν κλαίγω
Παρανεγκάζω άνθρωπον
τα τέρτι͜α μ’ όντες λέγω

Αναστενάζω καίγεται
η ψ̌η μ’ και η καρδία μ’
Τα τέρτι͜α μ’ ’παρεπλέθυναν
κι εβάρυναν σ’ ωμία μ’

Έρθα σον κόσμον άδικα
νουνίζω και φογούμαι
Παρέξ’ ας σ’ αναστέναγμαν,
τιδέν ’κι δικαιούμαι;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
γέλοςγέλιο, περίγελος
επόρεσαμπόρεσα
έρθαήρθα
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
μίανμια φορά
νουνίζωσκέφτομαι
όντεςόταν
παρανεγκάζωπαρακουράζω
παρέξ’παρεκτός, με εξαίρεση
’παρεπλέθυναν(επαρεπλέθυναν) παραπλήθαιναν, αυξήθηκαν πολύ
πυκνάπυκνά, συχνά
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τιδέντίποτα
φογούμαιφοβάμαι
χορτάζωχορταίνω
ψ̌ηψυχή
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr