Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ανάθεμα και τη σεβντάν

Οδοιπορικό στον ΠόντοΟδοιπορικό στον Πόντο

Στιχουργοί: Ελευθέριος Τακματζίδης

Συνθέτες: Νίκος Σαββίδης

Καλλιτέχνες: Νίκος Σαββίδης, Στάθης Νικολαΐδης, Στέλιος Σαββουλίδης


Ανάθεμα και τη σεβντάν,
πασ̌τάν επουγαλεύτα!
Ζατίμ εχάρα έναν φοράν
και δέκα εχασ̌εύτα

Έι, ρίζα μ’! Έι, πουλί μ’!
Ν’ ακούς μόνον την καρδία σ’
Κανείς ’κ’ εξέρ’ απάν’ ση γην
τη σεβντάς τα δουλείας

Σ’ ατό την καρδι͜ά, εσύ ντο λες
’κ’ εχάλασα χατίριν
Όθεν παίρ’ πάει με, ακολουθώ,
εποίκε με γεσίριν

Πουλόπο μ’, πολλά μη νουνί͜εις,
μη τυρα̤ννί͜εις το ψ̌όπο σ’
Ποίσον τη καρδι͜άς σ’ το γατάν
και μη σαεύ’ς τον κόπο σ’

Έμορφον πράμαν η εγάπ’,
φτερά δί’ σην καρδίαν
Χαλάλ’ και εείν’ τα βάσανα
ντο έχ̌’ από καμίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
γατάνκακό, συμφορά قضاء (qaḍāʾ)=κρίση, διάταγμα, απόφαση, πεπρωμένο, μοίρα
γεσίρινκυριολ. αιχμάλωτος μτφ. ταλαιπώρος, αυτός που έχει υποστεί κακουχίες esir
δί’δίνει
δουλείαςδουλειές (ονομ. πληθ.), δουλειάς (γεν. ενικ.)
εγάπ’αγάπη
έμορφονόμορφο
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
εποίκεέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
επουγαλεύταέσκασα, βαρέθηκα bunalmak
έχ̌’έχει
εχάλασαχάλασα, έχωσα το χέρι
εχάραχάρηκα
εχασ̌εύταβράστηκα, ζεματίστηκα haşlanmak
ζατίμεξάλλου zaten/ẕāten
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίανποτέ
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
πασ̌τάνολωσδιόλου, εντελώς baştan
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλόποπουλάκι
σαεύ’ςυπολογίζεις, εκτιμάς, λογαριάζεις saymak
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
χαλάλ’κάτι που θυσιάζεται, προσφέρεται, ξοδεύεται με ευχαρίστηση, αν και είναι πολύτιμο ή κοστίζει πολλά helal/ḥalāl
χατίρινχάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr