Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα χρόνι͜α οπίσ’ ’κι κλώσκουνταν

Οδοιπορικό στον ΠόντοΟδοιπορικό στον Πόντο

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Νίκος Σαββίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Χριστοδουλίδης, Στέλιος Χαλκίδης


Όσα είν’ τα γεράδας ι-μ’,
τα κρίματα πα ατόσα
Έλα, μαχ̌αίρ’ ας δίγω σε
και σην καρδία μ’ ντως α’

Τα χρόνι͜α οπίσ’ ’κι κλώσκουνταν,
οι ανθρώπ’ ’κι νεούνταν
Και τα γεράδες ι-μ’, αρνί μ’,
με δάκρυ͜α ’κι λαρούνταν

Άνοιξον, πουλί μ’, τέρεν α’,
κάθκα και λογαρία
Και -ν- ας δικά͜ει σε ο Θεόν
για εγάπ’ς κατηγορίαν

Τα χρόνι͜α οπίσ’ ’κι κλώσκουνταν,
οι ανθρώπ’ ’κι νεούνταν
Και τα γεράδες ι-μ’, αρνί μ’,
με δάκρυ͜α ’κι λαρούνταν

Εχάρτσεψαμ’ έναν ζωήν
κι εδέβανε τα χρόνι͜α
Έναν χαράν ’κ’ εδέκες με
μόνον δάκρυ͜α και πόνι͜α

Τα χρόνι͜α οπίσ’ ’κι κλώσκουνταν,
οι ανθρώπ’ ’κι νεούνταν
Και τα γεράδες ι-μ’, αρνί μ’,
με δάκρυ͜α ’κι λαρούνταν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
γεράδαςπληγές, τραύματα yara
γεράδεςπληγές, τραύματα yara
δίγωδίνω
δικά͜ειδικάζει
εγάπ’ςαγάπης
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
εδέκεςέδωσες
είν’είναι (για πληθ.)
εχάρτσεψαμ’ξοδέψαμε harcamak
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάθκακάθισε (προστ.)
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλώσκουντανγυρίζουν, επιστρέφουν
λαρούντανγιατρεύονται, θεραπεύονται
λογαρία(η) λογαριασμός, (προστ.) λογάριασε
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
νεούνταννιώνουν, ξανανιώνουν
ντωςχτύπα (προστ.)
οπίσ’πίσω
όσαόσες φορές
παπάλι, επίσης, ακόμα
πόνι͜απόνοι
τέρενκοίταξε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr