Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σα ξένα έρημον πουλίν

Καρδίας ανοιγάρ’Καρδίας ανοιγάρ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό, Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμίδης, Κώστας Σιαμίδης, Σωκράτης Κυψελίδης


Θ’ αχπάσκουμαι δι͜αβαίνω πλάν
πάω σην ξενιτείαν
Θ’ αποχωρίγουμαι τ’ αρνί μ’,
θα σύρω μαναχ̌ίαν

Σα ξένα έρημον πουλίν
θα κόφκουν τα φτερόπα μ’
Μακρά ας ση μάνα μ’ και τον κύρ’
κι ας σ’ όλια τ’ αδερφόπα μ’

Σα ξένα και σα έρημα
ουσνά ορθοποδίζω
Θα τρώει με τ’ αναστέναγμαν
την ψ̌η μ’ θα τυρι͜αννίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποχωρίγουμαιαποχωρίζομαι
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
αχπάσκουμαιφεύγω, αναχωρώ, κινώ για
δι͜αβαίνω(για τόπο) περνώ, διασχίζω, (για χρόνο) περνώ διαβαίνω
κόφκουνκοπούν
κύρ’πατέρα
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μαναχ̌ίανμοναξιά
όλιαόλα
πλάνπλάι, πλαϊνό/ παρακείμενο μέρος, παραπέρα
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τυρι͜αννίζωτυραννάω, ταλαιπωρώ
φτερόπαφτεράκια
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr