Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η καρδι͜ά τη πατέρα

Η καρδι͜ά τη πατέραΗ καρδι͜ά τη πατέρα

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Γιώτης Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ευσταθιάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης, Στέλιος Μαβίδης


Πολλά ονέρ’τα ση ζωή σ’,
πατέρα μ’, τα μουράτι͜α σ’
Τα τέρτι͜α σ’ εγώ εγροικώ
όντες τερώ σ’ ομμάτι͜α σ’

Αγούρι μ’, πόσον τσ̌ίζω σε
και ’ίνουμαι γουρπάνι σ’
Όσον ντο ζω θα είμαι εγώ
ση ζωή σ’ το στουλάρι σ’

Εγώ εποίκα όμνυσμαν
κι όρκον τρανόν επέρα
Είπα «πουθέν ’κ’ ευρίεται
η καρδι͜ά τη πατέρα»

Εξέρτς πως αγαπώ σε, υιέ μ’,
και ’ίνουμαι γουρπάνι σ’
Όσον ντο ζω θα είμαι εγώ
ση ζωή σ’ το στουλάρι σ’

Εσύ είσαι το ανάσμα μ’,
ήλιος, βρεχ̌ήν κι αέρα
Και ση δίψαν κρύον νερόν
εσύ είσαι, πατέρα

Αγούρι μ’, πόσον τσ̌ίζω σε
και ’ίνουμαι γουρπάνι σ’
Όσον ντο ζω θα είμαι εγώ
ση ζωή σ’ το στουλάρι σ’

Εξέρτς πως αγαπώ σε, υιέ μ’,
και ’ίνουμαι γουρπάνι σ’
Όσον ντο ζω θα είμαι εγώ
ση ζωή σ’ το στουλάρι σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανάσμαανάσα, αναπνοή
βρεχ̌ήνβροχή
γουρπάνιθυσία kurban/ḳurbān
εγροικώκαταλαβαίνω
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
επέραπήρα
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
ευρίεταιβρίσκεται
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
ομμάτι͜αμάτια
όμνυσμανόρκος
ονέρ’ταόνειρα
όντεςόταν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουθένπουθενά
στουλάριστύλος που βαστάζει την στέγη οικίας, μτφ. στήριγμα
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τερώκοιτώ
τσ̌ίζωλυπάμαι, συμπονώ σίζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr