Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Νυφιάτικο

Ευχέθ’Ευχέθ’

Στιχουργοί: Ιορδάνης Χωλίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντζακλής


Νυφόπον είκοσι χρονών
εβγαίν’ ας ση κυρού ατ’ς
Θ’ αντρίζ’ κι αποχωρίεται,
θα πάει ση πεθερού ατ’ς

Φορίζ’νε κι αναλλάζ’ν’ α̤τεν,
συγκόρτσ̌ι͜α παραστέκ’νε
Όλ’ χ̌αίρουνταν και τραγωδούν
κι ολόερα τ’ς χορεύ’νε

Έρθεν η ώρα τ’ αχπαστής,
θα πάει στεφανούται
Εμ θλίφκεται, εμ χ̌αίρεται,
η καρδία τ’ς ματούται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναλλάζ’ν’φορούν τα καλά/γιορτινά ρούχα
αντρίζ’παντρεύει, παντρεύεται
αποχωρίεταιαποχωρίζεται
ατ’ςαυτής, της
αχπαστήςξεκινήματος, αναχώρησης
εβγαίν’βγαίνει
εμ(διαχωριστικός ή διαζευκτικός σύνδεσμος) ομοίως, είτε, ή hem
έρθενήρθε
θλίφκεταιθλίβεται
κυρούπατέρα
ματούταιματώνει
όλ’όλοι/α
ολόεραολόγυρα
παραστέκ’νεπαραστέκουν
στεφανούταιστεφανώνεται
συγκόρτσ̌ι͜ασυνομήλικα κορίτσια
τραγωδούντραγουδάνε
φορίζ’νεντύνουν
χ̌αίρουντανχαίρονται
χορεύ’νεχορεύουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr