Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η θωρέα σ’ άγγελος

Ευχέθ’Ευχέθ’

Στιχουργοί: Ιορδάνης Χωλίδης

Συνθέτες: Γιώργος Πουλαντζακλής

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντζακλής


Σαρία τα μαλλόπα σ’
και ατό τ’ άσπρον η χρά σ’
εμέν επαλάλωσαν
τα τσ̌ακλάρα̤ τ’ ομμάτα̤ σ’

Τα μαλλία σ’ μάλαμαν,
ανατολής χάραμαν
Κόκκινα τα μαγ’λόπα σ’,
κεράσ̌ι͜α τα χ̌ειλόπα σ’

Η θωρέα σ’ άγγελος
μετ’ ατά τα μαλλία σ’
Και σ’ οσπίτ’ ντ’ εμπαίντς κι εβγαίντς
τη Θεού ευλοΐας

Τα μαλλία σ’ μάλαμαν,
ανατολής χάραμαν
Κόκκινα τα μαγ’λόπα σ’,
κεράσ̌ι͜α τα χ̌ειλόπα σ’

Τα μαλλόπα σ’ τα ξανθά
νερομάισσες πλύν’ν’ α̤τα
Και ση φέγγονος το φως
πλέκ’νε, τονατεύ’ν’ α̤τα

Τα μαλλία σ’ μάλαμαν,
ανατολής χάραμαν
Και τα κάλλια σ’ περισσά,
λύουμαι ας σο τέρεμα σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
εβγαίντςβγαίνεις
εμπαίντςμπαίνεις
επαλάλωσαντρέλαναν
ευλοΐαςευλογίας, ευλογίες (πληθ. τα)
θωρέαθωριά, όψη
κάλλιακάλλη
λύουμαιλιώνω
μαγ’λόπαμαγουλάκια magulum
μάλαμανο χρυσός
μαλλόπαμαλλάκια
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ομμάτα̤μάτια
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
πλέκ’νεπλέκουν
πλύν’ν’πλένουν
σαρίαξανθά, κίτρινα sarı
τέρεμαβλέμμα
τονατεύ’ν’διακοσμούν, στολίζουν, (για τραπέζι) στρώνουν μεγαλοπρεπώς, καλλωπίζουν donatmak
τσ̌ακλάρα̤γαλανά
φέγγονοςφεγγαριού
χ̌ειλόπαχειλάκια
χράχροιά, το χρώμα του δέρματος

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr