Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η σεβντά έν’ αρρώστιαν

Καρδίας ανοιγάρ’Καρδίας ανοιγάρ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κώστας Σιαμίδης, Σωκράτης Κυψελίδης


Η σεβντά έν’ αρρώστιαν
ν’ αηλί τηνάν σουμώνει
Μαραζών’ την καρδίαν ατ’
το αίμαν ατ’ θολώνει

Ανάθεμα σε, νε σεβντά,
σην καρδι͜ά μ’ πώς εσέβες!
Ατού απέσ’ εφώλεψες,
άλλο οξ̌ωκά ’κ’ εξέβες

Η σεβντά έν’ αρρώστιαν,
λαρωμονή ’κι παίρει
Ν’ αηλί που βουρουλεύκεται,
πάντα θα υποφέρει!

Ανάθεμα σε, νε σεβντά,
σην καρδι͜ά μ’ πώς εσέβες!
Ατού απέσ’ εφώλεψες,
άλλο οξ̌ωκά ’κ’ εξέβες

Τη σεβντάν ντ’ έχω σην καρδιά μ’
’κ’ επορώ να εβγάλλω
Ατά τ’ ομμάτι͜α σ’ τ’ έμορφα,
αρνί μ’, πώς να ανασπάλω;

Ανάθεμα σε, νε σεβντά,
σην καρδι͜ά μ’ πώς εσέβες!
Ατού απέσ’ εφώλεψες,
άλλο οξ̌ωκά ’κ’ εξέβες

Αρνόπο μ’, ας σο σεβνταλούκ’
το γιατρικόν ’κ’ ευρέθεν
Ν’ αηλί εκείνον που υποφέρ’
και -ν- εκαρδοπονέθεν

Ανάθεμα σε, νε σεβντά,
σην καρδι͜ά μ’ πώς εσέβες!
Ατού απέσ’ εφώλεψες,
άλλο οξ̌ωκά ’κ’ εξέβες
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ανασπάλωξεχάσω
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατάαυτά
ατούεκεί (σε τόπο ή σημείο που βρίσκεται σε κάποιο απόσταση)
βουρουλεύκεταιερωτεύεται παράφορα vurulmak
εβγάλλωβγάζω
έμορφαόμορφα
έν’είναι
εξέβεςβγήκες
επορώμπορώ
εσέβεςμπήκες
ευρέθενβρέθηκε
εφώλεψεςφώλιασες
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαρωμονήγιατρειά, θεραπεία
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομμάτι͜αμάτια
οξ̌ωκάέξω
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σεβνταλούκ’έρωτας sevdalık
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σουμώνεισιμώνει, πλησιάζει
τηνάναυτόν/ην που

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr