Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χάταλον

Ευχέθ’Ευχέθ’

Στιχουργοί: Ιορδάνης Χωλίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντζακλής


Έρχουνταν άμον όραμαν
τα πρωτιζ’νά τα χρόνι͜α
όντες ελάσκουμ’ χάταλον
ση μαχαλάς τα δρόμι͜α

Ο τι͜αμιρτζ̌ής με το τσ̌ακούτσ̌’
αφκά σα λαμαρίνας
Ατός κοτάνι͜α συνορθι͜άζ’,
τεκίρι͜α και μασ̌ίνας

Τη μαχαλάς ι-μ’ ο κόσμον,
ολόεν κοινωνία
Θεέ μ’, να έμ’νε χάταλον
κι εζήν’ ατο αλλομίαν

Σ’ έναν λιθάρ’ πλακίν απάν’
κάθεται η Φελεκίνα
Με το τσ̌ολάκ’ το χ̌ερόπον,
σουμά σην Πιστοφίνα

Ταράζ’ απέσ’ ση βούραν ατ’ς
πέντ’ έξ’ κουκούτσ̌ι͜α άλας
Αποχασμούται και δακρύζ’
και μουρδουλίζ’ απ’ άκρας

Τη μαχαλάς ι-μ’ ο κόσμον,
ολόεν κοινωνία
Θεέ μ’, να έμ’νε χάταλον
κι εζήν’ ατο αλλομίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκραςάκρης, άκρες (πληθ. τα)
άλαςαλάτι
αλλομίανάλλη μια φορά
άμονσαν, όπως, καθώς
απ’ άκραςμε τη σειρά
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αποχασμούταιχασμουριέται
ατ’ςαυτής, της
αφκάκάτω
βούρανχούφτα
δρόμι͜αδρόμοι
ελάσκουμ’περιφερόμουν, τριγύριζα, περιπλανιόμουν ἀλάομαι/ηλάσκω
έμ’νεήμουν
έξ’έξω ή ο αριθμός έξι
έρχουντανέρχονται
κοτάνι͜αάροτρα, μεγάλα μεταλλικά άροτρα kotan/գոթան
κουκούτσ̌ι͜ακουκούτσια, σβώλοι
λιθάρ’λιθάρι, πέτρα
μασ̌ίναςγενικά οι μηχανές/τα μηχανήματα, αυτοκίνητα ή τρένα ή τρακτέρ машина/μηχανή
μαχαλάςγειτονιάς mahalle/maḥalle
μουρδουλίζ’γρυλλίζει υπόκωφα, παράγει υπόκωφο ήχο
ολόενολόκληρο/η
όντεςόταν
όραμανόνειρο
πλακίνλίθινη πλάκα, αβαθές σκεύος μαγειρέματος
πρωτιζ’νάπρώτα, αρχαία, παλαιά
σουμάκοντά
συνορθι͜άζ’τακτοποιώ/εί, διορθώνω/ει
ταράζ’αναμιγνύω/ει, ανακατεύω/ει, μπλέκω/ει
τεκίρι͜ατροχοί teker
τι͜αμιρτζ̌ήςσιδηρουργός demirci
τσ̌ακούτσ̌’σφυρί çekiç
τσ̌ολάκ’κουλό, μονόχειρα çolak
χάταλονμωρό, παιδί ἀταλός

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr