Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πρωτολάλετος

Ευχέθ’Ευχέθ’

Στιχουργοί: Ιορδάνης Χωλίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντζακλής


Πουλόπο μ’, αραεύ’νε σε
τη Σάντας τα παρχάρα̤
Με το λαλόπο σ’ το γλυκύν
να εγνεφί͜εις τ’ ορμάνα̤

Εσύ ’σαι πρωτολάλετος,
εσέν πρωταναμέν’νε
Τα πουλόπα τη παρχαρί’
«πότε θα έρ’ται;» λέγ’νε

Ση δείσαν να ταράεσαι
κι ας πάει παραπυκνώνει
Εσέν που έχ̌’ το παλληκάρ’
’κι αφήν’ -τ- σε μαναχόν -ι

Τ’ ολόερα ας σα μαλλόπα σ’
φαίν’ντανε χρυσωμένα
Τερεί ο ήλιον ζαρωτά
κι ο φέγγον μουστρωμένα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
αφήν’αφήνει
γλυκύνγλυκιά/ό
δείσανομίχλη δεῖσα=υγρασία, λάσπη, βρωμιά
εγνεφί͜ειςξυπνάς
έρ’ταιέρχεται
έχ̌’έχει
ζαρωτάστραβά
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαλόποφωνούλα
λέγ’νελένε
μαλλόπαμαλλάκια
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μουστρωμένασκυθρωπιασμένα, συνοφρυωμένα
ολόεραολόγυρα
ορμάνα̤δάση orman
παρχάρα̤ορεινοί τόποι θερινής βοσκής
παρχαρί’παρχαριού
πουλόπαπουλάκια
πουλόποπουλάκι
πρωταναμέν’νεπεριμένουν κπ πρώτα
πρωτολάλετοςπρωτοκάλεστος/η, αυτός/ή που λαμβάνει πρώτος πρόσκληση
ταράεσαιαναμιγνύεσαι, ανακατεύεσαι, μπλέκεσαι
τερείκοιτάει
φαίν’ντανεφαίνονται
φέγγονφεγγάρι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr