Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κορτσόπον

Ευχέθ’Ευχέθ’

Στιχουργοί: Ιορδάνης Χωλίδης

Συνθέτες: Γιώργος Πουλαντζακλής, Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντζακλής, Μιχάλης Πιπέρκος


Το κορτσόπον ντ’ αγαπώ
έμορφον, καλόγνωμον
’Κ’ επορώ να φέρ’ ατο
εγώ σ’ εμόν την οδόν

Πέει με, πουλί μ’, το τέρτι σ’,
εμέν πα μη τυρα̤ννί͜εις
Έχω ας σο άψιμο σ’,
πώς σαρεύ’ με ’κι τερείς

Πρέπ’ να τσ̌ούζ’ με ο Θεόν,
ντο έπαθα το κακόν
Τα τερτόπα μ’ είν’ πολλά,
είσαι το τερμάν’ τ’ εμόν

Η χτίση σ’ έν’ έμορφον,
εμέναν θα παλαλών’
Σ’ αχούλι μ’ εσέγκα ’το,
’γώ θα παίρω σε τ’ εμόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
άψιμοφωτιά
είν’είναι (για πληθ.)
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφονόμορφο
έν’είναι
επορώμπορώ
εσέγκαέβαλα, εισήγαγα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καλόγνωμοναυτός που έχει καλή γνώμη, ήπιος, προσηνής
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρωπαίρνω
παλαλών’τρελαίνει
πέειπες (προστ.)
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σαρεύ’τυλίγω/ει, περικυκλώνω/ει, εναγκαλίζομαι/εται, μτφ. αρέσει σε sarmak
τερείςκοιτάς
τερμάν’θεραπεία, δύναμη, μτφ. λύση derman/dermān
τέρτικαημός, βάσανο, στενοχώρια dert
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
’τοαυτό, το (προσωπική αντωνυμία)
τσ̌ούζ’λυπάμαι/ται, συμπονώ/ά σίζω
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
φέρ’φέρνω/ει
χτίσηχαρακτήρας, τα φυσικά ιδιώματα του ανθρώπου

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr