Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ανοιξεζ’νόν πουλί μ’

Ευχέθ’Ευχέθ’

Στιχουργοί: Ιορδάνης Χωλίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντζακλής


Ανοιξεζ’νόν [πουλί μ’] είσαι τσ̌ιτσ̌άκ’ [γιαβρί μ’],
Καλοκαίρ’ κρέν’ πεγάδι
Μοθοπωρ’νόν [πουλί μ’] ισούζ βρεχ̌ήν [γιαβρί μ’],
Χ̌ειμωγκονί’ γεργάνι

Ελέπω σε [πουλί μ’] σο όνερο μ’, [γιαβρί μ’]
’ποίκες με παλαλόν -ι
Εσύ είσαι [πουλί μ’] το φάρμακο μ’, [γιαβρί μ’]
σα πόνι͜α μ’ γιατρικόν -ι

Αροθυμία σ’ [πουλί μ’] πολλά βαρύν, [γιαβρί μ’]
ποτήν ’κι ποτισκάται
Να σύρ’ ατο [πουλί μ’] ’κι σύρκεται [γιαβρί μ’]
να χάν’ ατο ’κι χάται

Έπαρ’ στράταν, [πουλί μ’] έπαρ’ παπόρ’, [γιαβρί μ’]
αναμένω την έλα σ’
Πάντα με τ’ «αχ» [πουλί μ’] και με το «βαχ» [γιαβρί μ’]
κυλίζω τα ημέρας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοιξεζ’νόνανοιξιάτικο
αροθυμίανοσταλγία
βρεχ̌ήνβροχή
γεργάνιπάπλωμα yorgan
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
ελέπωβλέπω
έπαρ’πάρε (προστ.)
ισούζερημικό, απομονωμένο ıssız
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρέν’κρύο/α, δροσερό/ά
κυλίζωκυλάω
μοθοπωρ’νόνφθινοπωρινό
όνεροόνειρο
παλαλόντρελό
παπόρ’βαπόρι, καράβι vapore
πεγάδιβρύση
’ποίκες(εποίκες) έκανες, έφτιαξες
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πόνι͜απόνοι
ποτήνπιοτί
ποτισκάταιπίνεται
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
σύρκεταιτραβιέται, αντέχεται
τσ̌ιτσ̌άκ’λουλούδι çiçek
χ̌ειμωγκονί’χειμώνα (γεν.)
χάν’χάνει, παύει να έχει, διώχνει
χάταιχάνεται atmak

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr