Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ευχέθ’, αρνί μ’

Ευχέθ’Ευχέθ’

Στιχουργοί: Ιορδάνης Χωλίδης

Συνθέτες: Γιώργος Πουλαντζακλής

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντζακλής


Σα ξένα ευρίουμαι
και αροθυμώ
Όθεν έν’ τ’ αρνόπο μου
εγώ εκέσ’ τερώ

Ευχέθ’, αρνί μ’, ευχέθ’, πουλί μ’,
ευχέθ’ και ποίσον τάμαν
ν’ ανταμώνομε

Τα άστρα όλια εφάνθαν,
είν’ σον ουρανόν
Εγώ ’κ’ επορώ να κείμαι,
είμαι μαναχόν

Ευχέθ’, αρνί μ’, ευχέθ’, πουλί μ’,
ευχέθ’ και ποίσον τάμαν
ν’ ανταμώνομε

Έρ’ται ο φέγγον και ανθίζ’
κι εγώ ας σα μακρά
Τα τέρτα̤ μ’ επλέθυνανε,
είναι τσίπ πολλά

Ευχέθ’, αρνί μ’, ευχέθ’, πουλί μ’,
ευχέθ’ και ποίσον τάμαν
ν’ ανταμώνομε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανταμώνομεανταμώνουμε
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αροθυμώνοσταλγώ
είν’είναι (για πληθ.)
εκέσ’εκεί
έν’είναι
επλέθυνανεπλήθαιναν
επορώμπορώ
έρ’ταιέρχεται
ευρίουμαιβρίσκομαι
εφάνθανφάνηκαν, εμφανίστηκαν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όλιαόλα
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τέρτα̤καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τερώκοιτώ
φέγγονφεγγάρι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7836 | Albums/Singles: 1119 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr