Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χ̌ίλι͜οι αγγέλ’

ΧάλχατζηΧάλχατζη

Στιχουργοί: Μάκης Πετρίδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Στέφανος Πετρίδης


Χ̌ίλι͜οι αγγέλ’ να τραγωδούν
και μύρι͜οι να δοξάζ’νε
Ατό την εμορφάδα σου
’κ’ επορούν να οξά̤ζ’νε

Όντες εφόρ’νες κι έλλαζες
κι εδέβες ας σο γιάνι μ’
Η γης εσείουτον, πουλί μ’,
’κόφκουτον το τερμάνι μ’

Εκάρφωσες σο καρδόπο μ’
τ’ εγάπ’ς το μαχ̌αιρόπον
Και γάλι͜α γάλι͜α καίουμαι
και λύεται το ψ̌όπο μ’

Κρύον νερόν ας σο κρενίν
με τα χ̌ερόπα σ’ δος με
Αν θέλτς, πουλί μ’, δος με ζωήν
κι αν ’κ’ έν’ να θανατώντς με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
γάλι͜ασιγά, αργά αγαληνός < γαληνός
γιάνιπλάι, πλευρό yan
δοςδώσε
εγάπ’ςαγάπης
εδέβεςπέρασες, έφυγες, διάβηκες διαβαίνω
έλλαζεςάλλαζες
εμορφάδαομορφιά
έν’είναι
επορούνμπορούν
εσείουτονσείονταν
εφόρ’νεςφορούσες
θανατώντςθανατώνεις
θέλτςθέλεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καίουμαικαίγομαι
καρδόποκαρδούλα
’κόφκουτον(εκόφκουτον) κοβόταν
κρενίνξύλινος οχετός ύδατος, βρύση, κρήνη
λύεταιλιώνει
όντεςόταν
οξά̤ζ’νεείναι ισάξια, αξίζουν όσο, ξεπερνούν σε αξία
τερμάνιθεραπεία, δύναμη, μτφ. λύση derman/dermān
τραγωδούντραγουδάνε
χ̌ερόπαχεράκια
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr