Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πάντα με τ’ «αχ» και με το «βαχ»

Καρδίας ανοιγάρ’Καρδίας ανοιγάρ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό, Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κώστας Σιαμίδης, Σωκράτης Κυψελίδης


Πάντα με τ’ «αχ» και με το «βαχ»,
η ψ̌η μ’ χαροκαμένον
Η κάρδια μ’ πάντα γεραλίν
τ’ ομμάτι μ’ δα̤κρωμένον

Τ’ ομμάτι͜α τη κοσμί’ στεγνά
τ’ εμά μανάχον κλαίγ’νε
Όθεν τα δάκρυ͜α μ’ ’κχ̌ύουνταν
έναν μερέαν καίγ’νε -ν-

Άμον έναν ψηλόν ραχ̌ίν
σο χ̌ιόν’ καπατεμένον
Αέτσ’ έν’ και τ’ εμόν η ψ̌η
με τέρτι͜α φορτωμένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
άμονσαν, όπως, καθώς
γεραλίνπληγωμένο, τραυματισμένοyaralı
εμάδικά μου
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
καίγ’νεκαίνε
καπατεμένονσκεπασμένο/η, καλυμμένο/η, κλεισμένο/η σε κτkapatmak
κλαίγ’νεκλαίνε
κοσμί’κόσμου
’κχ̌ύουντανχύνονται, περιχύνονται
μανάχονμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μερέανμεριά
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομμάτι͜αμάτια
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr