Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ακρίτας πάει και σο κυνήγ’

Των Ακριτών και των ΑντρειωμένωνΤων Ακριτών και των Αντρειωμένων

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ηλίας Υφαντίδης


Ακρίτας πάει και σο κυνήγ’
και σα κυνηγοτόπι͜α
Τον Χάρον ατ’ επάντεσεν¹
απάν’ σο σταυροδρόμιν

- Χάρε μ’, ντό έ͜εις και μετ’ εμέν
και πάντα -ν- ακ’λουθάς με;
Εμέν Ακρίτα λέγ’νε με,
αηλί και σον Ακρίταν

- Για σους, για σους, Ακρίτα μου,
βαρέα μην καυχάσαι!
Παρ’ έλα -ν- ας παλεύγομεν
πάν’ σ’ ασημέν’ αλώνι.

- Αν ίσως και νικώ σε ’γώ,
θα παίρω και το μαύρο σ’
Αν ίσως και νικάς με συ,
έπαρ’ την ψ̌η μ’ και δέβα

Εσ’κώθεσαν και πάλεψαν
κι ενίκεσεν ο Χάρον
Ακρίτας εκαβάλκεψεν,
σην κάλην ατ’ επήεν

- Έβγα, κάλη μ’, και στρώσον με
θανατικόν κρεβάτιν
Θέσον με άνθι͜α σην κεφαλήν
και παρχαρί’ τσ̌ιτσ̌έκια
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άνθι͜αάνθη
απάν’πάνω
βαρέαβαριά, συχνά, πολύ
δέβαπήγαινε (προστ.)
έ͜ειςέχεις
έβγαβγες (προστ.)
εκαβάλκεψενκαβάλησε
έπαρ’πάρε (προστ.)
επήενπήγε
κάληη αγαπητή σύζυγος, η σύζυγος
κάληντην αγαπητή σύζυγο, σύζυγο
λέγ’νελένε
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
παίρωπαίρνω
παρχαρί’παρχαριού
σουςσώπα, πάψε, κάνε ησυχία (προστ.) susmak
στρώσονστρώσε (προστ.)
τσ̌ιτσ̌έκιαλουλούδια çiçek
ψ̌ηψυχή
Σημειώσεις
¹ Ορθ. χρήση το επέντεσεν (απάντησε, αντάμωσε)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr