Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μάνα, εύραμε τη νύφε

Μάνα, εύραμε τη νύφεΜάνα, εύραμε τη νύφε

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Γώγος Ιωαννίδης

Καλλιτέχνες: Γώγος Ιωαννίδης, Δημήτρης Μπουραζάνης, Λάζαρος Σαββίδης


Με κλαρίνα και με λύρας
ούλ’ οι φίλοι σο χορόν
Θα γλεντούμε και θα πάμε,
μανίτσα, ους να μερών’

♫

Μάνα, εύραμε τη νύφε
έχουμε και την παράν
Ας καλούμε το χωρίον
να ευτάμε τη χαράν

Με κλαρίνα και με λύρας
ούλ’ οι φίλοι σο χορόν
Θα γλεντούμε και θα πάμε,
μανίτσα, ους να μερών’

Έμορφος τ’ εσόν η νύφε
άμον ήλες παρλαεύ’
Ας αληγορούμε, μάνα,
μη σκαλών’ και πουσ̌μανεύ’

Με κλαρίνα και με λύρας
ούλ’ οι φίλοι σο χορόν
Θα γλεντούμε και θα πάμε,
μανίτσα, ους να μερών’

Παστρικόν και προκομμένον
και ας σ’ ούλι͜α το καλόν
Απ’ ατό θα πίντς, μανίτσα μ’,
και έναν ποτήρ’ νερόν

Με κλαρίνα και με λύρας
ούλ’ οι φίλοι σο χορόν
Θα γλεντούμε και θα πάμε,
μανίτσα, ους να μερών’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αληγορούμεβιαζόμαστε
άμονσαν, όπως, καθώς
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
έμορφοςόμορφος/η
εσόνδικός/ή/ό σου
εύραμεβρήκαμε
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
ήλεςήλιος
μερών’μερώνει, ξημερώνει
νύφενύφη
ούλ’όλοι
ούλι͜αόλα
ουςως, μέχρι
παράνλεφτά, το χρήμα para/pāre
παρλαεύ’λάμπει, λαμποκοπά parlamak
πίντςπίνεις
πουσ̌μανεύ’μετανιώνει pişman olmak<paşmān
σκαλών’αρχινώ/ά, ξεκινώ/άει, εκκινώ/εί ένα έργο/δουλειά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr