Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πόσα τραυαγγελίσματα

ΚιμιγιάνΚιμιγιάν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανασίδης, Λευτέρης Ανδρεάδης


Πόσα τραυαγγελίσματα,
πόσα παρακαλίας!
Μίαν ’κ’ είπες, ασ’χώρετον,
ας χτίζω την καρδία σ’

Τ’ εμόν του καρίπ’ τ’ όνομαν
σ’ έναν βραχ̌ι͜άλι σ’ γράψον
Όντες φορείς και αναλλά͜εις
ας κρούει σο νου σ’ και κλάψον

Εμέναν επαλάλωσες,
αρνί μ’, να παλαλούσαι
Θανατικόν κρεβάτ’ να στρώντς
κι άλλο να μη λαρούσαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναλλά͜ειςφοράς τα καλά/γιορτινά σου ρούχα
ασ’χώρετονασυγχώρητο
βραχ̌ι͜άλιβραχιόλι βραχιάλιον<bracchiale<βραχίων
γράψονγράψε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επαλάλωσεςτρέλανες
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρίπ’μοναχικό, ορφανό, εξαθλιωμένο garip/ġarīb
κλάψονκλάψε (προστ.)
κρούειχτυπάει
λαρούσαιγιατρεύεσαι, θεραπεύεσαι
μίανμια φορά
όντεςόταν
παλαλούσαιτρελαίνεσαι
παρακαλίαςπαρακάλια
στρώντςστρώνεις
τραυαγγελίσματαπροσευχές με κείμενο περιέχων εδάφια από τα ευαγγέλια των τεσσάρων ευαγγελιστών που διαβαζόταν για ιαματικούς λόγους τετρ(α)- + ευαγγέλιον

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr