Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φίλον πρέπ’ να έ͜εις

Φίλον πρέπ’ να έ͜ειςΦίλον πρέπ’ να έ͜εις

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Τσακλίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Καλά τ’ αδέλφι͜α ση ζωήν
η μάνα κι ο πατέρας
Και έναν φίλον πρέπ’ να έ͜εις
για να δι͜αβαίν’ η μέρα σ’

Σ’ όλια τα τέρτι͜α τη ζωής
ας σο Θεόν έν’ νόμος
Φίλον θα έ͜εις όλια να λες,
να παίρ’ τ’ ημ’σόν τον πόνο σ’

Να λες ατον τα μυστικά σ’
θαμμένα απέσ’ σα ψ̌ήα σ’
Κι ατός να λέει σε τ’ εκεινού
τα πόνι͜α τη καρδίας

Σ’ όλια τα τέρτι͜α τη ζωής
ας σο Θεόν έν’ νόμος
Φίλον θα έ͜εις όλια να λες,
να παίρ’ τ’ ημ’σόν τον πόνο σ’

Μανάχος τιδέν ’κ’ ’ίνεται,
θα τρως την ψ̌η σ’ και χάσαι
Ας σο πολλά το νούνιγμαν
τα νύχτας ’κι κοιμάσαι

Σ’ όλια τα τέρτι͜α τη ζωής
ας σο Θεόν έν’ νόμος
Φίλον θα έ͜εις όλια να λες,
να παίρ’ τ’ ημ’σόν τον πόνο σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώ διαβαίνω
έ͜ειςέχεις
έν’είναι
ημ’σόνμισό/η
’ίνεταιγίνεται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
’κιδεν ουκί<οὐχί
μανάχοςμονάχος, μόνος
νούνιγμανσκέψη
όλιαόλα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πόνι͜απόνοι
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τιδέντίποτα
χάσαιχάνεσαι
ψ̌ηψυχή
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr