Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κάποιος έρθεν σ’ όρωμα μ’

Κάποιος έρθεν σ’ όρωμα μ’Κάποιος έρθεν σ’ όρωμα μ’

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Ιορδάνης Σαλονικίδης, Λάζος Σαλονικίδης


Κάθαν φοράν που έστεκες
κι ετέρ’νες με σ’ ομμάτι͜α
Εγώ παλάτι͜α -ν- έχτιζα,
αρνί μ’, με τα μουράτι͜α

Κάποιος έρθεν σ’ όρωμα μ’
κι εμάς τοι δύ’ς εκλαίντσεν
Και τα παλάτι͜α ντ’ έχτιζα
όλια, πουλί μ’, εκρέμ’σεν

Για τ’ εσέν, ψ̌η μ’, και για τ’ εμέν
’κ’ έν’ ση χαράν να ζούμε
κι άμον πουλόπα τη Θεού
εντάμαν να γερούμε

Κάποιος έρθεν σ’ όρωμα μ’
κι εμάς τοι δύ’ς εκλαίντσεν
Και τα παλάτι͜α ντ’ έχτιζα
όλια, πουλί μ’, εκρέμ’σεν

Τα στράτας ι-σ’ εγόμωνα
τσ̌ιτσ̌έκια με τα χ̌έρι͜α μ’
Για να δι͜αβαίντς και έρχεσαι
σ’ εμέναν, περιστέρα μ’

Κάποιος έρθεν σ’ όρωμα μ’
κι εμάς τοι δύ’ς εκλαίντσεν
Και τα παλάτι͜α ντ’ έχτιζα
όλια, πουλί μ’, εκρέμ’σεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
γερούμεγερνάμε
δι͜αβαίντς(για τόπο) περνάς, διασχίζεις, (για χρόνο) περνάς διαβαίνω
δύ’ςδύο
εγόμωναγέμιζα
εκλαίντσενστενοχώρησε, έκανε κπ να κλάψει
εκρέμ’σενγκρέμισε
έν’είναι
εντάμανμαζί
έρθενήρθε
ετέρ’νεςκοιτούσες
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κάθανκάθε
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
όρωμαόνειρο
πουλόπαπουλάκια
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τοιτους/τις
τσ̌ιτσ̌έκιαλουλούδια çiçek
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr