Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Alkan

AlkanAlkan

Στιχουργοί: Γιώργος Συμεωνίδης

Συνθέτες: Γιώργος Συμεωνίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Συμεωνίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Έμπρι͜α σ’ ομματόπα μ’
κύματα πλουμία,
κατενά νερόπα
Μαυροθάλασσα!

Σο πέλαγος βάθος
ας σα λιβαδένι͜α
ψ̌ήα νοτι͜αγμένα
Μαυροθάλασσα!

Οι αγγέλ’ εζώσταν
σταυρωτά λωρία
και σα θαλασσάκρι͜α σ’
Μαυροθάλασσα!

Ψ̌η μ’, με μαύρα δά̤κρυ͜α
ας σην αροθυμία σ’
Θάλασσα τη ψ̌ης ι-μ’,
Μαυροθάλασσα!

Σ’ αλκανί’ τη στράταν
όθεν ο Αυγίτες
μερών’ και φωτάζ’
η Μαυροθάλασσα

Τέρτ’ ντο ’κι λαρούται
η αροθυμία σ’
Ψ̌όπο μ’, γερανέον
Μαυροθάλασσα!

Οι αγγέλ’ εζώσταν
σταυρωτά λωρία
και σα θαλασσάκρι͜α σ’
Μαυροθάλασσα!

Ψ̌η μ’, με μαύρα δά̤κρυ͜α
ας σην αροθυμία σ’
Θάλασσα τη ψ̌ης ι-μ’,
Μαυροθάλασσα!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
αροθυμίανοσταλγία
Αυγίτεςτο άστρο της αυγής/Αυγερινός (ο πλανήτης Αφροδίτη)
γερανέονκυανό, γαλάζιο
έμπρι͜αμπροστά
θαλασσάκρι͜αοι ακροθαλασσιές, τα ακρογιάλια
κατενάκαθαρά, ξεπλυμένα, ξεθολωμένα κατανίζω
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεται
μερών’μερώνει, ξημερώνει
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομματόπαματάκια
πλουμίακεντητά ή ζωγραφιστά διακοσμητικά σχέδια, μτφ. στολίδιa pluma
τέρτ’καημός, βάσανο, στενοχώρια (ονομ.) dert
φωτάζ’φωτίζει, λάμπει
ψ̌ηψυχή
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ψ̌ηςψυχής
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr