Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εφέκες την Ειρήνη σ’

Εφέκες την Ειρήνη σ’Εφέκες την Ειρήνη σ’

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Ειρήνη Λώλου, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Εγώ αητόν εγνώρτσα σε
και νυχτοπούλ’ εδέβες
Σ’ άλλον καρδίαν φαίνεται
επέταξες κι εσέβες

Κι ατώρα έρθεν ο καιρόν
εγώ να τραγωδώ σε
Ποντιακά να λέγω σε α’
πόσον πολλά αγαπώ σε

Ντό στέκ’ς, πουλί μ’, και λύεσαι
άμον έναν κερόπον;
Έλα σο πρώτον την εγάπ’ σ’
π’ έ͜εις σην καρδία μ’ τόπον

Κι ατώρα έρθεν ο καιρόν
εγώ να τραγωδώ σε
Ποντιακά να λέγω σε α’
πόσον πολλά αγαπώ σε

Εφέκες την Ειρήνη σ’, ψ̌η μ’,
σον πόνον εταράες
και σην καρδίαν και σην ψ̌ην
μακρά απ’ εμέν εκάες

Κι ατώρα έρθεν ο καιρόν
εγώ να τραγωδώ σε
Ποντιακά να λέγω σε α’
πόσον πολλά αγαπώ σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
άμονσαν, όπως, καθώς
ατώρατώρα
έ͜ειςέχεις
εγάπ’αγάπη
εγνώρτσαγνώρισα
εδέβεςπέρασες, έφυγες, διάβηκες διαβαίνω
επέταξεςπέταξες
έρθενήρθε
εσέβεςμπήκες
εταράεςταράχθηκες, ανακατεύτηκες, μπερδεύτηκες, αναμίχθηκες
εφέκεςάφησες
κερόπονκεράκι
λύεσαιλιώνεις
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
στέκ’ςστέκεσαι
τραγωδώτραγουδάω
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr