Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Καμίαν ’κι ανασπάλκεσαι

Καμίαν ’κι ανασπάλκεσαιΚαμίαν ’κι ανασπάλκεσαι

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Σ’κούμαι, φορώ και νίφκουμαι
και το σταυρό μ’ ευτάω
Στέκω σην πόρταν εμπροστά,
νουνίζω μέρ’ θα πάω

Όλι͜α τα στράτας φαίν’ντανε
έμπρι͜α σ’ ομμάτι͜α μ’ έναν
Αλλού θ’ επέγ̆’να με το νου μ’
και ξαν έρθα σ’ εσέναν

Καμίαν ’κι ανασπάλκεσαι
και ας σο νου μ’ ’κι χάσαι
Μετ’ εμέν είσαι σ’ όραμα μ’,
μετ’ εμέναν κοιμάσαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανασπάλκεσαιξεχνιέσαι
έμπρι͜αμπροστά
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
επέγ̆’ναπήγαινα
έρθαήρθα
ευτάωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
μέρ’(μέρου, επιρρ.) πού, προς ορισμένο μέρος, όποιος
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νίφκουμαινίπτομαι, πλένομαι
νουνίζωσκέφτομαι
ξανπάλι, ξανά
ομμάτι͜αμάτια
σ’κούμαισηκώνομαι
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
φαίν’ντανεφαίνονται
χάσαιχάνεσαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr