Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ντ’ εγέλασα, επάθα

Ντ’ εγέλασα, επάθαΝτ’ εγέλασα, επάθα

Στιχουργοί: Νικήτας Σιδηρόπουλος

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Κρούγ’νε σο νου μ’ τα χ̌ειλόπα σ’
η μύρα σ’ και το γέλος σ’
Θολούντανε τ’ ομματόπα μ’,
τα δάκρυ͜α μ’ ’κ’ έχ’νε τέλος

Κλαίγω, πονώ, αροθυμώ
ας σην εγάπ’ ντ’ εκάγα
Ατό, Θεέ μ’, έν’ δίκαιον,
ντ’ εγέλασα, επάθα

Ατώρα κείμαι μαναχός,
ετσακοφτερουλίγα
Τα όνερα¹ μ’ γνεφίζ’νε με
Πουλί μ’, εσέν ξαν είδα!

Κλαίγω, πονώ, αροθυμώ
ας σην εγάπ’ ντ’ εκάγα
Ατό, Θεέ μ’, έν’ δίκαιον,
ντ’ εγέλασα, επάθα

Εγάπη μ’, ποδεδίζω σε
χάσον ατό τ’ ινι͜άτι σ’
Σα πόδας σ’ τσ̌ορκανίγουμαι,
άλλον μη παίρτς σο γιάνι σ’

Κλαίγω, πονώ, αροθυμώ
ας σην εγάπ’ ντ’ εκάγα
Ατό, Θεέ μ’, έν’ δίκαιον,
ντ’ εγέλασα, επάθα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αροθυμώνοσταλγώ
ατώρατώρα
γέλοςγέλιο, περίγελος
γιάνιπλάι, πλευρό yan
γνεφίζ’νεξυπνούν
εγάπ’αγάπη
εκάγακάηκα
έν’είναι
ετσακοφτερουλίγαέσπασαν τα φτερά μου
έχ’νεέχουνε
θολούντανεθολώνουν
ινι͜άτιγινάτι, πείσμα inat/ʿinād
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κρούγ’νεχτυπούνε
μαναχόςμοναχός, μόνος
μύραοσμή, μυρωδιά
ξανπάλι, ξανά
ομματόπαματάκια
όνερα(ορθ. ονέρ’τα) όνειρα
παίρτςπαίρνεις
πόδαςίχνη, πατημασιές, βήματα
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
τσ̌ορκανίγουμαισέρνομαι κατά γης
χ̌ειλόπαχειλάκια
χάσονχάσε, διώξε (προστ.)
Σημειώσεις
¹ Ορθ. χρήση του «ονέρ’τα» στην ποντιακή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr