Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πάντα να ζεις

Πάντα να ζειςΠάντα να ζεις

Στιχουργοί: Ελένη Σαμανίδου

Συνθέτες: Ελένη Σαμανίδου

Καλλιτέχνες: Ελένη Σαμανίδου, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Παρακαλώ σε, γιαβρόπο μ’,
πάντα να ζεις και να είσαι
Εσέν ελέπω κι εγώ ζω
Εθαρρώ πως επορώ 
τ’ άστρα σα χ̌έρι͜α μ’ να παίρω,
τη θάλασσαν να κουρτώ

Σο φτωχόν το καρδόπο μ’
’τσ̌όκεψεν ο χ̌ειμωγκόν
Εξέρω πως έν’ νεφιλέν
κι εθαρρώ λαζούμ πως ’κ’ έν’
τ’ εμόν-α το πελιστέρ’
τ’ οπίσ’ στράταν ’κι θα παίρ’

Η εγάπ’ τ’ εμόν κανείται
για τ’ εμάς τοι δύ’ς κανείται
Θέλτς τον ήλιον σην εγκάλια σ’
και τον φέγγον σα ποδάρι͜α σ’
Το χατίρι σ’ ’κι χαλάνω,
όλι͜α σύρω, όλι͜α χάνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
δύ’ςδύο
εγάπ’αγάπη
εγκάλιααγκαλιά
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
ελέπωβλέπω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
επορώμπορώ
θέλτςθέλεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
κουρτώκαταπίνω
λαζούμαναγκαίο, πρέπον lazım/lāzim
νεφιλένμάταιο/α, ανώφελο/α nafile/nāfile
οπίσ’πίσω
παίρωπαίρνω
πελιστέρ’περιστέρι
ποδάρι͜απόδια
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τοιτους/τις
’τσ̌όκεψεν(ετσ̌όκεψεν) κατέπεσε, επικάθησε, έκλινε υπό το βάρος çökmek
φέγγονφεγγάρι
χ̌ειμωγκόν(ονομ.) χειμώνας, (γεν.) χειμώνα
χαλάνωχαλάω, καταστρέφω
χατίριχάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr