Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άμον αγέραστον ραχ̌ίν

Άμον αγέραστον ραχ̌ίνΆμον αγέραστον ραχ̌ίν

Στιχουργοί: Θεόδωρος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Ματθαίος Τσαχουρίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Χωραφαΐδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Παναγιώτης Κωνσταντινίδης


Άμον αγέραστον ραχ̌ίν
ντο καπατεύ’ν’ τα χ̌ι͜όνι͜α
Κι άμον δεντρόν αμάραντον
π’ ανθεί χιλιάδες χρόνι͜α

Άμον γιοφύρι που πατεί
ση ποταμί’ τα άκρας
Βοά το κατενόν νερόν
κι ατό κρατεί τα στράτας

Αέτσ’ εζήν’ναν τ’ εμετέρ’
σον έμορφον τον Πόντον
Εζήν’ναν κι εβασίλευαν
σ’ ευλοημένον τόπον

Τη Σουμελάς το μοναστήρ’
’ποίκαν σην Τραπεζούνταν
Γιοφύρι͜α, φροντιστήρια,
Σαμψούντα, Κερασούντα

Εξέβανε τρανοί πολλοί,
τίναν πρώτον να λέγω;
Κι όντες εφάνθεν το κακόν
ποίον πρώτον να κλαίγω;

Αέτσ’ εζήν’ναν τ’ εμετέρ’
σον έμορφον τον Πόντον
Εζήν’ναν κι εβασίλευαν
σ’ ευλογημένον τόπον

Τα κλαδία ετράνυναν
και το γεφύρ’ εστέθεν
Ο εις τον άλλον αραεύ’,
ψ̌ην με την ψ̌ην ευρέθεν

Σα δύο γενεάς απάν’
πενήντα-εξήντα χρόνι͜α
’Σ’κώθεν ολόρθα το μιλέτ’
’φέκεν οπίσ’ τα πόνι͜α

Αέτσ’ εζήν’ναν τ’ εμετέρ’
σον έμορφον τον Πόντον
Εζήν’ναν κι εβασίλευαν
σ’ ευλοημένον τόπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
άκραςάκρης, άκρες (πληθ. τα)
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
αραεύ’ψάχνω/ει, αναζητώ/άει, γυρεύω/ει aramak
γενεάςγενιές
γιοφύρι͜αγεφύρια
εζήν’νανζούσαν
εμετέρ’δικοί μου/μας
έμορφονόμορφο
εξέβανεβγήκαν
εστέθενστήθηκε, χτίστηκε
ετράνυνανμεγάλωσαν
ευλοημένονευλογημένο
ευρέθενβρέθηκε
εφάνθενφάνηκε, εμφανίστηκε
καπατεύ’ν’σκεπάζουνε, καλύπτουν, κλείνουν κπ/κτ σε κτ kapatmak
κατενόνκαθαρό, ξεπλυμένο, ξεθολωμένο κατανίζω
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
μιλέτ’φυλή, έθνος millet
ολόρθαεντελώς όρθια, ευθυτενώς
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
’ποίκαν(εποίκαν) έκαναν, έφτιαξαν
πόνι͜απόνοι
ποταμί’ποταμιού
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
’σ’κώθεν(εσ’κώθεν) σηκώθηκε
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τίνανποιον/α
’φέκεν(εφέκεν) άφησε
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr