Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγώ εχάσα τη χαρά μ’

Ποντιακοί παλμοί Νο2Ποντιακοί παλμοί Νο2

Στιχουργοί: Χρήστος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Κωστίκας Κωνσταντινίδης

Καλλιτέχνες: Κωστίκας Κωνσταντινίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Απέσ’ σ’ είναν πόνον
αβούτ’ η ζωή
[Και -ν-] Εσέναν είχα
απέσ’ σην ψ̌η μ’

Άμον το πουλόπον
[και -ν-] επέταξες
[Και] Τ’ έρημον το καρδόπο μ’
πώς ερήμαξες!

Εφέκες με, πουλί μ’,
παντέρημον
[Και -ν-] Εγώ επέμ’να
άμον τ’ ορφανόν

[Και -ν-] Εγώ -ν- εχάσα,
πουλί μ’, τη χαράν
[Και -ν-] Ένοιξες σο καρδόπο μ’
τρανόν γεράν

Κι όπου γυρίζω
για τ’ εσέν νουνίζω
[Και] Πονώ και κλαίω
και ’κ’ επορώ

Συ αν θέλτς λαρώντς με
γιά θανατώντς με
[Και] Χωρίς εσέναν
εγώ ’κι θα ζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβούτ’αυτό/ή, αυτοί/ές/ά
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
γεράνπληγή, τραύμα yara
γιάείτε, ή ya/yā
είνανέναν, μία
ένοιξεςάνοιξες
επέμ’νααπόμεινα
επέταξεςπέταξες
επορώμπορώ
εφέκεςάφησες
θανατώντςθανατώνεις
θέλτςθέλεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαρώντςγιατρεύεις, θεραπεύεις
νουνίζωσκέφτομαι
πουλόπονπουλάκι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr