Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Καμίαν ’κι λαρούται

Καμίαν ’κι λαρούταιΚαμίαν ’κι λαρούται

Στιχουργοί: Μάκης Πετρίδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Άκης Πετρίδης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης


Ας ση σεβτάν που αρρωσταίν’
[πουλίκα μ’, που αρρωσταίν’, νέι]
καμίαν ’κι λαρούται [νέι]
[ε, νε νε νε νέι, πουλί μου]
Πουγατσιλούχ’ πάντα θα σύρ’
[πουλίκα μ’, πάντα θα σύρ’, νέι]
θα κλαίει και θα ματούται [νέι]

♫

Πέει με τ’ οσπίτι σ’ ποίον έν’
την πόρτα σ’ ας εξέρω
Κι αν έν’ δι͜αβαίνω απ’ εκέσ’,
κρούω απέσ’ κι εμπαίνω

Έλα, πουλόπο μ’, μετ’ εμέν
σα ψηλά τα ραχ̌ία
Έλα ας ευτάμε σεβταλούκ’
και σα νερά τα κρύα

Πουλί μ’, τα χ̌είλια σ’ να φιλώ,
τα μάγ’λα σ’ να βουκούμαι
κι ατού σ’ άσπρον την ψ̌η σ’ απέσ’
να ρούζω και κοιμούμαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατούεκεί
βουκούμαικάνω μια μπουκιά
δι͜αβαίνω(για τόπο) περνώ, διασχίζω, (για χρόνο) περνώ διαβαίνω
εκέσ’εκεί
έν’είναι
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
κρούωχτυπώ
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεται
μάγ’λαμάγουλα magulum
ματούταιματώνει
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
πέειπες (προστ.)
πουλόποπουλάκι
ραχ̌ίαράχες, βουνά
ρούζωπέφτω, ρίπτω
σεβταλούκ’έρωτας sevdalık
σεβτάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr