Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ψηλομύτ’σσα μ’ είσαι

Τα ποντιακά του Γιώργου ΚεσίδηΤα ποντιακά του Γιώργου Κεσίδη

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώργος Κεσίδης, Παύλος Τορνικίδης


Έλα, πουλί μ’, μετ’ εμέν
ψηλομύτ’σσα μ’ είσαι
Ασ’ εμέν κυρού παιδίν
εσύ, γιαβρού μ’, ’κ’ είσαι

Πάντα τυρα̤ννί͜εις και τρως
τ’ εμόν την καρδίαν
Έλα να λελεύω σε,
έσπρυνες τα μαλλία μ’

Τα τσ̌αλούμι͜α και τ’ εσά
την ψ̌η μ’ τυρα̤ννίζ’νε
Τα χ̌ειλόπα σ’ ’ντες τερώ
πάντα μουρδουλίζ’νε

Αγαπώ σε, εξέρτς ατο
ξάι μη τυρα̤ννί͜εις με
Εγώ παρακαλώ σε
και -ν- εσύ κλαινί͜εις με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ασ’από
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
εσάδικά σου/σας
έσπρυνεςάσπρισες
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κλαινί͜ειςκάνεις κάποιον να κλάψει, στενοχωρείς
κυρούπατέρα
λελεύωχαίρομαι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μουρδουλίζ’νεγρυλλίζουν υπόκωφα, παράγουν υπόκωφο ήχο
’ντεςόταν
ξάικαθόλου
τερώκοιτώ
τσ̌αλούμι͜ανάζια, σκέρτσα çalım
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
τυρα̤ννίζ’νετυραννούν, ταλαιπωρούν
χ̌ειλόπαχειλάκια
ψ̌ηψυχή
ψηλομύτ’σσαψηλομύτα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr