Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εζώστα ’γώ τον θάνατον

Πρωτόλειος ήχοςΠρωτόλειος ήχος

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Μιχαηλίδης, Νίκος Σοφιανίδης


Εγάπ’ ντ’ ευτάει το πόνεμαν
’κ’ ευτάγ’ν’ ατο σπαθία
Αν θέλτς μαθάντς απ’ εκεινούς,
που κείνταν στα ταφία

Εζώστα εγώ τον θάνατον
κι εφόρεσα το χώμαν
Εγέμ’νε του θανάτ’ παιδίν
και ’κ’ ινιανεύ’ς ακόμαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
εγάπ’αγάπη
εγέμ’νεέγινα
εζώσταζώστηκα
ευτάγ’ν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
θάνατονθάνατος
θέλτςθέλεις
ινιανεύ’ςπιστεύεις, εμπιστεύεσαι inanmak
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κείντανκείτονται, ξαπλώνουν
μαθάντςμαθαίνεις
ταφίατάφοι, το νεκροταφείο

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7836 | Albums/Singles: 1119 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr