Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αναστορώ τα παλαιά

Πρωτόλειος ήχοςΠρωτόλειος ήχος

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Μιχαηλίδης, Νίκος Σοφιανίδης


Αναστορώ τα παλαιά
κι η καρδι͜ά μ’ φαρμακούται
Κρούνε σο νου μ’ τα μέρι͜α μουν
και -ν- η γούλα μ’ γομούται

Έκιτι, τόπι͜α έμορφα,
τη πατρίδας χωρία
Ραχ̌όπα που επέμ’νετεν
με τα νερά τα κρύα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
γομούταιγεμίζει, βουρκώνει, κομπιάζει
γούλαλαιμός gula
έκιτιέκφραση αναπόλησης που υποδηλώνει νοσταλγία για κάτι παρελθοντικό hey gidi
έμορφαόμορφα
κρούνεχτυπούνε
κρούνε σο νου μ’έρχονται στο νου μου/στη σκέψη μου
μέρι͜αμέρη
μουνμας
ραχ̌όπαραχούλες, βουνά
τόπι͜ατόποι, μέρη
φαρμακούταιφαρμακώνεται
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr