Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Aus der Umgebung von Kerasunt - Τη ψεύτα το παιδίν

LAUTLEHRE DES PONTISCHENLAUTLEHRE DES PONTISCHEN

Στιχουργοί: Παραδοσιακό


Έταν δύ’ς ψεύτοι. Ο εις είπεν: «ας πάγω ευρήκω τον άλλον τον ψεύτεν· εγώ εξέρω ασ’ εκείνον πλέα ψέματα λέγω». Επήγεν εύρεν τ’ οσπίτ’ν ατ’ κι εκεί ’κ’ έτον άλλος ο ψεύτες. Εύρεν το παιδόπον τη ψεύτα και ερώτεσεν ατο, «ο τα̤τά̤ σ’ μέρ’ έν’;». Είπεν ατον κι εκείνο: «Ουρανόν ετσερίγ̆εν και ο κύρη μ’ επήρεν βελόν’ και ράμμαν κι επήγεν να παλαγών’ τον ουρανόν». Ενούντσεν ο ψεύτες: «Το μωρόν ατ’ ούνταν εξέρ’ ατόσα ψέματα, ο κύρ’ς ατ’ πόσον θα εξέρ’;» και εφέκεν και εδέβεν πλάν.
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ασ’από, από τότε (που), καθώς
δύ’ςδύο
εδέβενπήγε, διάβηκε, διέσχισε, ξεπέρασεδιαβαίνω
έν’είναι
ενούντσενσκέφτηκε
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
ερώτεσενρώτησε
έτανήταν
έτονήταν
ετσερίγ̆ενσκίστηκε
εύρενβρήκε
ευρήκωβρίσκω
εφέκενάφησε
’κ’δενουκί<οὐχί
κύρ’ςκύρης, πατέρας
μέρ’(μέρου, επιρρ.) πού, προς ορισμένο μέρος, όποιος
οσπίτ’νσπίτιhospitium<hospes
παλαγών’επιδιορθώνω/ει, επισκευάζω/ει
πλάνπλάι, πλαϊνό/ παρακείμενο μέρος, παραπέρα
πλέαπερισσότερα, παραπανίσια
ράμμανχοντρή κλωστή, αρμαθιά καπνών περασμένα σε χοντρή κλωστή
τα̤τά̤πατέρας, πατέρα
ψεύτενψεύτη

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr