Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εμέν Σαββέλη λέγ’νε με

Τοξαρέας Αμάραντα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανασίδης, Λευτέρης Ανδρεάδης


Εμέν Σαββέλη λέγ’νε με,
τη τραγωδί’ τεχνίτες
Οι Κρωμέτ’ ’κ’ ινιανεύ’ν’ α̤το
ντο είμαι Ιμερίτες

Σαββέλη, σύρον το τοξάρ’
να κακανίζ’ η λύρα σ’
Άμον εσέν ’κ’ ευρίεται
και σον κόσμον άλλ’ είνας

Εγώ ση Κανάρ’ το πεγάδ’,
τ’ αρνί μ’ εσαρουλεύτα
Ενεθεμάτ’σα εγώ εμέν
την ώραν ντ’ εγεννέθα

Τρώγω σε, Μέλη μ’, τρώγω σε,
νε μέλι μ’, νε σ̌εκέρι μ’!
Απόψ’ είδα σε σ’ όρωμα μ’,
εκείσ’νε απάν’ σο χ̌έρι μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
εγεννέθαγεννήθηκα
είναςένας/μία
εκείσ’νεκειτόσουν, ξάπλωνες
ενεθεμάτ’σααναθεμάτισα
εσαρουλεύτατυλίχθηκα, αγκάλιασα, ήμουν προσκολλημένος πάνω
ευρίεταιβρίσκεται
ινιανεύ’ν’πιστεύουν, εμπιστεύονται inanmak
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κακανίζ’κακαρίζει
λέγ’νελένε
όρωμαόνειρο
πεγάδ’βρύση
σ̌εκέριζάχαρη, γλυκό/ά şeker < şakar (περσ.) < śakkharā (οψ. σανσκ.) < śárkarā (σανσκριτ.)
σύρονσύρε, τράβα, ρίξε (προστ.)
τοξάρ’δοξάρι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr