Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ση μαναχ̌ίαν ’κ’ έρχουμαι

Ση μαναχ̌ίαν ’κ’ έρχουμαιΣη μαναχ̌ίαν ’κ’ έρχουμαι

Στιχουργοί: Παναγιώτης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώτα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Φιλίππου, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Το κεμεντζ̌όπο μ’ κωδωνίζ’
κι η λάλι͜α μ’ σον Θεόν -ι
Κι εσύ τη τσ̌ούνας το κουτάβ’
αφήντς με μαναχόν -ι

Εγώ έμ’ π’ ετραγώδεσα
το τακάτ’ τη καρδίας
Το γλυκύν τ’ αναστέναγμαν
το «βαχ» τ’ αροθυμίας

Όσα πουλόπα αγαπούν
χαμοπετούν και πάνε
Με τη καρδίας το ναμούσ’
αλισ̌βερίσ̌’ ’κ’ ευτάνε

Ση μαναχ̌ίαν ’κ’ έρχουμαι
το «γιοκ», πουλί μ’, ’κι θέλω
Απάν’ σα ψ̌ήα σ’ τ’ άχραντα
λιγούμαι κι απομένω

Αούτ’ ο κόσμον τίνος έν’
και σίναν θ’ απομένει;
Έλα μίαν να χ̌αίρουμες,
πασ̌κείμ’ ντο είμες ξένοι;

Θα δίγω σε ατα χαρισμάτ’
τ’ εγάπ’ς τα ευλοΐας
Να ’ίνεσαι είνας άγγελος
και κείμαι απέσ’ σα ψ̌ήα σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλισ̌βερίσ̌’εμπόριο, συναλλαγή alışveriş
αούτ’αυτός/ή/ό/ά
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αροθυμίαςνοσταλγίας (γεν.), νοσταλγίες (πληθ.)
ατααυτά
αφήντςαφήνεις
γιοκόχι yok
γλυκύνγλυκιά/ό
δίγωδίνω
εγάπ’ςαγάπης
είμεςείμαστε
είναςένας/μία
έμ’ήμουν
έν’είναι
έρχουμαιέρχομαι
ετραγώδεσατραγούδησα
ευλοΐαςευλογίας, ευλογίες (πληθ. τα)
ευτάνεκάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
’ίνεσαιγίνεσαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κεμεντζ̌όπολυρίτσα kemençe/kemānçe
’κιδεν ουκί<οὐχί
κωδωνίζ’κουδουνίζει
λιγούμαιεπιθυμώ κτ σφοδρά, χάνω τις αισθήσεις μου, λιποθυμώ
μαναχ̌ίανμοναξιά
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μίανμια φορά
ναμούσ’τιμή, υπόληψη, εντιμότητα namus/nāmūs<νόμος
όσαόσες φορές
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και) πᾶς καί ἔνι
πουλόπαπουλάκια
σίναν(σε τίναν) σε ποιον/α;
τακάτ’δύναμη, αντοχή takat/ṭāḳat
τίνοςποιού;
χ̌αίρουμεςχαιρόμαστε
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr