Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μανάδες

Η μάναΗ μάνα

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Ανέστης Αθανασιάδης

Καλλιτέχνες: Ανέστης Αθανασιάδης


Μάλαμαν, μάνα, η ψ̌η σ’
πολεμάς με τη ζωή σ’
τα πουλόπα σ’ να τρανύντς
να δί’ς ατα την ευχ̌ή σ’

Μανάδες απάν’ ση γην
προσ̌κυνούνε σο Θεόν
Τη στράταν ατουν να φωτάζ’
μαναχόν για το καλόν

Μάνα, η ευχ̌ή σ’ αγνόν,
η ζωή σ’ μαύρον, πικρόν
Τ’ ομματόπα δα̤κρωμένα,
τα δα̤κρόπα σ’ αγιασμένα

Μανάδες απάν’ ση γην
προσ̌κυνούνε σο Θεόν
Τη στράταν ατουν να φωτάζ’
μαναχόν για το καλόν

Μάνα, τ’ εσόν τ’ όνεμαν
τιμημένον και γλυκύν
Τα παιδία σ’ ξαν νουνί͜εις
πριν να φεύ’ς ας ση ζωήν

Μανάδες απάν’ ση γην
προσ̌κυνούνε σο Θεόν
Τη στράταν ατουν να φωτάζ’
μαναχόν για το καλόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγνόναλλόκοτο/η, περίεργο/η, σπουδαίο/α, αξιοθαύμαστο/η
απάν’πάνω
ατααυτά
ατουντους
γλυκύνγλυκιά/ό
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
δα̤κρωμέναδακρυσμένα
δί’ςδίνεις
εσόνδικός/ή/ό σου
μάλαμανο χρυσός
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
ξανπάλι, ξανά
ομματόπαματάκια
όνεμανόνομα
παιδίαπαιδιά
πουλόπαπουλάκια
τρανύντςμεγαλώνεις
φεύ’ςφεύγεις
φωτάζ’φωτίζει, λάμπει
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr