Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πονεμέντσα μάνα

Η μάνα

Στιχουργοί: Νίκος Ιωαννίδης

Καλλιτέχνες: Γιώτα Παπαδοπούλου, Νίκος Ιωαννίδης


[Και -ν-] Είμ’ ένας μάνα, η άχαρος
ας σα τέρτα̤ καμέντσα
[Και -ν-] Άσπρον ημέραν ’κ’ είδα ’γώ
σα χρέητα βουτηγμέντσα

[Και -ν-] Από μικρέσσα εχ̌έρεψα
με τα δύο παιδία μ’
[Και] Κανείς ’κι βοηθούνε με
τσ̌ούξον με, Παναΐα μ’

[Και] Χαράντας, γέλ’τα, βάσανα,
πίκρας, καημοί και πόνα̤
[Και] Ούλα̤ είναι απέσ’ ση ζωήν
και δα̤βαίν’νε τα χρόνα̤
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
γέλ’ταγέλια
δα̤βαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
εχ̌έρεψαχήρεψα
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καμέντσακαμένη
’κιδεν οὐκί<οὐχί
μικρέσσαμικρή, νεαρή
ούλα̤όλα
παιδίαπαιδιά
πίκραςπίκρες
πόνα̤πόνοι, πόνους (αιτ.)
τέρτα̤καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τσ̌ούξονλυπήσου, συμπόνεσε (προστ.) acımak
χαράνταςχαρές, γάμοι
χρέηταχρέη
χρόνα̤χρόνια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr