Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μάνα, μάνα πονεμέντσα

Η μάναΗ μάνα

Στιχουργοί: Γιώργος Νικολαΐδης

Συνθέτες: Γιώργος Νικολαΐδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Νικολαΐδης, Φάνης Κουρουκλίδης


Άμον την κωσσού η μάνα
τοπλαεύ’ τα πουλόπα τ’ς
Ανοί͜ει τα δύο κανάτι͜α τ’ς
βάλ’ αφκά τα παιδόπα τ’ς

Μάνα, μάνα πονεμέντσα
Μάνα, άνασμα τ’ εμόν
Για τ’ εμέν είσαι η πίστη μ’,
ο Θεόν και -ν- ο Χριστόν

Η μάνα οφίδ’ εποίκεν
ατό έφυεν σο βουνόν
Το ραχ̌ίν ’πέρεν φωτίαν
κι ατέ ετσ̌άιζεν το μωρόν

Μάνα, μάνα πονεμέντσα
Μάνα, άνασμα τ’ εμόν
Για τ’ εμέν είσαι η πίστη μ’,
ο Θεόν και -ν- ο Χριστόν

Η μάνα για τα παιδία τ’ς
ατέ την ψ̌ην ατ’ς πα δί’
Ατά κάτ’ αν να παθάν’νε
κάεται άμον δαδίν

Μάνα, μάνα πονεμέντσα
Μάνα, άνασμα τ’ εμόν
Για τ’ εμέν είσαι η πίστη μ’,
ο Θεόν και -ν- ο Χριστόν

Η μάνα απάν’ σον κόσμον
τη παιδί’ έν’ η χαρά
Την εγάπ’ για τα παιδία τ’ς
’κι αγοράζ’ α̤το η παρά

Μάνα, μάνα πονεμέντσα
Μάνα, άνασμα τ’ εμόν
Για τ’ εμέν είσαι η πίστη μ’,
ο Θεόν και -ν- ο Χριστόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανοί͜ειανοίγει
απάν’πάνω
ατάαυτά
ατέαυτή
αφκάκάτω
δαδίνδαδί
δί’δίνει
εγάπ’αγάπη
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
εποίκενέκανε, έφτιαξεποιέω-ῶ
ετσ̌άιζενφώναζε
έφυενέφυγε
κάεταικαίγεται
κανάτι͜αφτεράkanat
’κιδενουκί<οὐχί
κωσσούκλώσσα
οφίδ’φίδι
παπάλι, επίσης
παιδί’παιδιού
παιδίαπαιδιά
παράλεφτά, το χρήμαpara/pāre
’πέρεν(επέρεν) πήρε
πονεμέντσαπονεμένη
πουλόπαπουλάκια
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
τοπλαεύ’μαζεύω/ει, συγκεντρώνω/ειtoplamak
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr