Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Ο πρόσωπος σ’ τραντάφυλλον

Τοξαρέας ΑμάρανταΤοξαρέας Αμάραντα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανασίδης, Δημήτρης Κοτσογλανίδης


Ο πρόσωπος σ’ τραντάφυλλον,
αρνόπο μ’, έλα, έλα!
Σα μὲσα σ’ να τυλίγουμαι 
τέρ’ με, ψ̌ήκα μ’, και γέλα

Σα μὲσα σ’ να τυλίγουμαι 
δύο τρία φοράς -ι
Όντες τερώ σον πρόσωπο σ’ 
γιατί χάται η χρά σ’-ι

Ατά τ’ ομμάτι͜α που ελέπ’ 
πώς να μη παλαλούται!
Άψιμον να έν’ καίεται,
κρεμός να έν’ σκοτούται

Τ’ ομματόπα σ’ αρ’ τ’ έμορφα
τ’ οφρύδι͜α σ’ πογιαμάδες
Γουρπάν’ σο πόι σ’ να ’ίν’ντανε
δεκαοχτώ γιοσμάδες

Ση κεμεντζ̌ές ι-μ’ σο κιφάλ’
πουλίν ’κι κοντουρεύω
Τα έμορφα τα κοράσ̌ι͜α,
αρνί μ’, θα καντουρεύω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατάαυτά
άψιμονφωτιά
γιοσμάδεςκομψοί, λεβέντες νέοι yosma
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έμορφαόμορφα
έν’είναι
’ίν’ντανεγίνονται
καίεταικαίγεται
καντουρεύωξεγελάω, εξαπατάω, κοροϊδεύω kandırmak
κεμεντζ̌έςλύρας kemençe/kemānçe
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κιφάλ’κεφάλι
κοντουρεύωτοποθετώ, βάζω πάνω kondurmak
κοράσ̌ι͜ακορίτσια
κρεμόςγκρεμός
μὲσα(τα) η μέση
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
οφρύδι͜αφρύδια
παλαλούταιτρελαίνεται
πογιαμάδεςβαφές μτφ. βαμμένα boyama
πόιύψος, μπόι boy
πρόσωποςπρόσωπο
σκοτούταισκοτώνεται
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τερώκοιτώ
τραντάφυλλοντριαντάφυλλο
τυλίγουμαιτυλίγομαι
φοράςφορές
χάταιχάνεται atmak
χράχροιά, το χρώμα του δέρματος
ψ̌ήκαψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1652 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr