Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τρυγόνα μ’

Μιθριδάτης του ΠόντουΜιθριδάτης του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Γιώργος Σοφιανίδης


Εγώ αγαπώ κι ατo αγαπά
κι η μάνα ’θε ’κι θέλει
Φαρμάκωσον τη μάνα σου
καντζία με το μέλι

Εγάπ’ς εέντον τσ̌ιβαλτούζ’
και σίδερον ξαμμένον
Αηλί εκείνον την καρδι͜άν
όθεν έν’ καρφωμένον

Αδά σον κατακέφαλον
λιθάρι͜α θα κυλίζω
Κι ατού σα μέσα σ’ τα λεγνά
τα χ̌έρι͜α μ’ θα τυλίζω

’Κι ’ξέρω ντό θα ’ίνουμαι
τρυγόνα μ’, ντό θα ’φτάγω;
Θα παίρω το κιφαλόπο μ’
αλλού μέρος θα πάγω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ατούεκεί
εγάπ’ςαγάπης
εέντονέγινε
έν’είναι
’θετου/της
’ίνουμαιγίνομαι
καντζίαψίχες από πυρηνόκαρπους ή άλλους σπόρους
κατακέφαλονκατηφόρα, μτφ. πονηρό άνθρωπο
’κιδενουκί<οὐχί
κιφαλόποκεφαλάκι
κυλίζωκυλάω
λεγνάλιγνά
λιθάρι͜αλιθάρια, πέτρες
ξαμμένονπυρωμένο
’ξέρω
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
παίρωπαίρνω
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τσ̌ιβαλτούζ’σακοράφαçuvaldız
τυλίζωτυλίγω
φαρμάκωσονφαρμάκωσε (προστ.)
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνωεὐθειάζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr