Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εκάεν και το Τσ̌άμπασ̌ιν

Έλληνες Ακρίτες Vol.4 | Πόντος, ΚαππαδοκίαΈλληνες Ακρίτες Vol.4 | Πόντος, Καππαδοκία

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Σοφία Σινοπούλου


Εκάεν και το Τσ̌άμπασ̌ιν
κι επέμ’ναν τα τουβάρι͜α
[γιαρ, γιαρ, αμάν/όι! όι! αμάν]
Ερρούξαν σο γουρτάρεμαν
τ’ Ορτούς τα παλληκάρι͜α
[γιαρ, γιαρ, αμάν]

Βάι! Εκάεν κι εμανίεν
τ’ Ορτούς το παρχάρ’
Εκεί άλλο ’δέν ’κ’ επέμ’νεν,
μανάχον σαχτάρ’

Τρανόν κακόν σο Τσ̌άμπασ̌ιν,
’σπίτι͜α ’κι θ’ απομέν’νε
[γιαρ, γιαρ, αμάν]
Τρανοί, μικροί, φτωχοί, ζεγκίν’
όλ’ κάθουνταν και κλαίγ’νε
[γιαρ, γιαρ, αμάν]

Βάι! Εκάεν κι εμανίεν
τ’ Ορτούς το παρχάρ’
Εκεί άλλο ’δέν ’κ’ επέμ’νεν,
μανάχον σαχτάρ’

Κλαίει το Τσ̌αμλούκ, το Καρακιόλ
κλαίν’ τα πεγαδομμάτι͜α
[γιαρ, γιαρ, αμάν/όι! όι! αμάν]
Κλαίν’ του Θεού τα πουλόπα,
κλαίν’ τ’ έμορφα τ’ ελάτι͜α
[γιαρ, γιαρ, αμάν]

Βάι! Εκάεν κι εμανίεν
τ’ Ορτούς το παρχάρ’
Εκεί άλλο ’δέν ’κ’ επέμ’νεν,
μανάχον σαχτάρ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απομέν’νεαπομένουν
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γουρτάρεμανσώσιμο, διάσωση kurtarma
’δέντίποτα
εκάενκάηκε
ελάτι͜αέλατα
εμανίενμαύρισε/μουντζουρώθηκε από την καπνιά, καταστράφηκε, κατακάηκε μέχρι καπνιάς
έμορφαόμορφα
επέμ’ναναπόμειναν
επέμ’νεναπόμεινε
ερρούξανέπεσαν
ζεγκίν’πλούσιοι zengin/sengīn
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάθουντανκάθονται
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλαίγ’νεκλαίνε
μανάχονμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
όλ’όλοι/α
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πεγαδομμάτι͜απηγές νερού
πουλόπαπουλάκια
σαχτάρ’στάχτη
τουβάρι͜ατοίχοι duvar/dīvār
Τσ̌άμπασ̌ινπαρχάρι των Κοτυώρων του Πόντου (σημ. Ordu) στα ΝΑ της σημερινής επαρχίας Ορντού πολύ κοντά στα σύνορα με την επαρχία Κερασούντας Çambaşı (κυρ. Πευκοκορφή)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr