Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τικ

Παραδοσιακοί σκοποί της Ματσούκας του ΠόντουΠαραδοσιακοί σκοποί της Ματσούκας του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Χριστόφορος Χριστοφορίδης


Όντες φορείς και -ν- αναλλά͜εις
και πας σην εγκλησίαν
Να ποδεδίζω ντο ευτάς
τη γονατοκλισίαν

Εσύ που σπογγί͜εις την αυλήν
και μετ’ ατά τα κάλλια
Εσέν ’κι πρέπ’ το σπόγγιγμαν,
σ’ εσέν αξίζ’ εγκάλια

Ανάθεμά σας, άλογα,
’γράσετε με σ’ οβάδες
’Ποίκετε με κι ενέσπαλα
τ’ έμορφους τσοι νυφάδες

Θ’ εηβαίνω σα ουράνια
θα δίγω αναφοράδες
Τ’ εμόν την ψ̌ην ο Θεός ’κι παίρ’
θα παίρ’ν’ ατο οι νυφάδες

Εφόρεσεν κι ενέλλαξεν
ση μάνας ατ’ς επέγ’νεν
Εντώκεν κι ετυλίε με,
η πεθερά τ’ς ετέρ’νεν

Πάντα μετ’ εσάς να είμαι!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναλλά͜ειςφοράς τα καλά/γιορτινά σου ρούχα
αναφοράδεςαναφορές, καταγγελίες
ατάαυτά
γονατοκλισίανγονυκλισία
’γράσετε(έγρασετε) φθείρατε, λιώσατεγραίνω (=ροκανίζω, κατατρώγω)
δίγωδίνω
εγκάλιααγκαλιά
εγκλησίανεκκλησία
εηβαίνωβγαίνω, ανεβαίνω πάνω
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έμορφουςόμορφους/ες
ενέλλαξενφόρεσε καλά/γιορτινά ρούχα
ενέσπαλαξέχασα
εντώκενχτύπησε
επέγ’νενπήγαινε, προχωρούσε, έφευγε
ετέρ’νενκοιτούσε
ετυλίετυλίχθηκε
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
εφόρεσενφόρεσε ρούχα
κάλλιακάλλη
’κιδενουκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
νυφάδεςνύφες
οβάδεςπεδιάδεςova
όντεςόταν
παίρ’ν’παίρνουν
’ποίκετε(εποίκετε) κάνατε, φτιάξατε
σπογγί͜ειςσκουπίζεις
σπόγγιγμανσκούπισμα
τσοιτους/τις
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr