Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το τέρεμα σ’

Ο Μιχάλης Καλιοντζίδης παίζει και τραγουδάει Παρυάδρη

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης


Εγώ ατό τερώ ατο
κι ατό τερεί το χώμαν
Να είχα και να εφίλ’να το
μίαν απέσ’ σο στόμαν

Πουλί μ’, μετ’ έναν τέρεμα σ’
τογραεύ’ς το καρδόπο μ’
Ευτάς ατο και φτιλακίζ’,
έρ’ται να βγαίν’ το ψ̌όπο μ’

Πουλί μ’, ατά τ’ ομμάτι͜α σου
και τ’ άστρα κατηβάζ’νε
Πώς να φιλώ σε ο καρίπ’ς;
τα χ̌είλι͜α μ’ συντρομάζ’νε

Όσον εκατηγορέσαν
κι αρ’ όσον όσον είπαν
Εμέν κι εσέν, τρυγόνα μου,
ντ’ επόρεσαν κ’ εποίκαν;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατάαυτά
εποίκανέκαναν, έφτιαξαν ποιέω-ῶ
επόρεσανμπόρεσαν
έρ’ταιέρχεται
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
εφίλ’ναφιλούσα
καρδόποκαρδούλα
καρίπ’ςξένος, μοναχικός, φτωχός, ανήμπορος / (αιτ. πληθ.) ξένους, μοναχικούς, φτωχούς, ανήμπορους garip/ġarīb
κατηβάζ’νεκατεβάζουν
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μίανμια φορά
ομμάτι͜αμάτια
συντρομάζ’νετρέμουνε ολόκληροι/ες/α
τερείκοιτάει
τέρεμαβλέμμα
τερώκοιτώ
τογραεύ’ςκομματιάζεις doğramak
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φτιλακίζ’σπαρταρά, πάλλεται γρήγορα
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr