Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το τέρεμα σ’

Ο Μιχάλης Καλιοντζίδης παίζει και τραγουδάει ΠαρυάδρηΟ Μιχάλης Καλιοντζίδης παίζει και τραγουδάει Παρυάδρη

Στιχουργοί: Τάκης Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης


Εγώ ατό τερώ ατο
κι ατό τερεί το χώμαν
Να είχα και να εφίλ’να το
μίαν απέσ’ σο στόμαν

Πουλί μ’, μετ’ έναν τέρεμα σ’
τογραεύ’ς το καρδόπο μ’
Ευτάς ατο και φτιλακίζ’,
έρ’ται να ’βγαίν’ το ψ̌όπο μ’

Πουλί μ’, ατά τ’ ομμάτι͜α σου
και τ’ άστρα κατηβάζ’νε
Πώς να φιλώ σε ο καρίπ’ς;
τα χ̌είλι͜α μ’ συντρομάζ’νε

Όσον εκατηγορέσαν
κι αρ’ όσον όσον είπαν
Εμέν κι εσέν, τρυγόνα μου,
ντ’ επόρεσαν κ’ εποίκαν;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατάαυτά
εποίκανέκαναν, έφτιαξανποιέω-ῶ
επόρεσανμπόρεσαν
έρ’ταιέρχεται
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
εφίλ’ναφιλούσα
καρδόποκαρδούλα
καρίπ’ςξένος, μοναχικός, φτωχός, ανήμποροςgarip/ġarīb
κατηβάζ’νεκατεβάζουν
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μίανμια φορά
ομμάτι͜αμάτια
συντρομάζ’νετρέμουνε ολόκληροι/ες/α
τερείκοιτάει
τέρεμαβλέμμα
τερώκοιτώ
τογραεύ’ςκομματιάζειςdoğramak
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φτιλακίζ’σπαρταρά, πάλλεται γρήγορα
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr